A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

84 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""grupa""


Jak komunikować się przez grupy dyskusyjne?
Jak komunikować się przez grupy dyskusyjne?

Film (samouczek) dotyczący tworzenia grup dyskusyjnych.

2714
2013-12-02
Jak przeprowadzić ankietę w Internecie?
Jak przeprowadzić ankietę w Internecie?

Film (samouczek) dotyczący tworzenia bezpłatnej ankiety w Internecie.

2646
2013-12-02
Czynnik emulgujący
Czynnik emulgujący

Ilustracja przedstawia strukturę cząsteczki będącej złym przykładem czynnika emulgującego.

2205
2010-11-15
Grupa karboksylowa
Grupa karboksylowa

Animacja przedstawia budowę grupy karboksylowej, składającej się z grupy karbonylowej i hydroksylowe...

2714
2010-11-15
Czynnik emulgujący - cząsteczka hydrofilowa
Czynnik emulgujący - cząsteczka hydrofilowa

Animacja przedstawia model cząsteczki o charakterze hydrofilowym będącej złym przykładem czynnika em...

2181
2010-11-15
Redukcja butan-2-onu
Redukcja butan-2-onu

Animacja przedstawia reakcję redukcji butan-2-onu, prowadzącą do redukcji grupy karbonylowej. Produk...

2033
2010-11-15
Redukcja 2-metylopentanalu
Redukcja 2-metylopentanalu

Animacja przedstawia reakcję redukcji 2-metylopentanalu, prowadzącą do redukcji grupy karbonylowej. ...

1483
2010-11-15
Nazewnictwo kwasów, w których grupa karboksylowa związana jest z pierścieniem
Nazewnictwo kwasów, w których grupa karboksylowa związana jest z pierścieniem

Animacja pokazuje, w jaki sposób tworzy się nazwy kwasów, w których grupa karboksylowa związana jest...

1830
2010-11-15
Substytucja nukleofilowa
Substytucja nukleofilowa

Animacja omawia proces substytucji nukleofilowej.

1299
2010-11-15
Dalsza alkilacja amin
Dalsza alkilacja amin

Animacja przedstawia reakcję dalszej alkilacji amin, powstałych podczas reakcji alkilowania amoniaku...

1562
2010-11-15
Struktura amin alifatycznych
Struktura amin alifatycznych

Animacja omawia budowę oraz przykłady amin alifatycznych.

1965
2010-11-15
Nazwy systematyczne amin
Nazwy systematyczne amin

Animacja prezentuje nazwy systematyczne amin.

2323
2010-11-15