ZalogujZarejestruj

12 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wiedza o społeczeństwie Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Środki masowego przekazu
9840
2014-07-18
Środki masowego przekazu
Prezentacja interaktywna na temat mass mediów. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Prawa obywateli Unii Europejskiej
3730
2014-07-18
Prawa obywateli Unii Europejskiej
Prezentacja interaktywna na temat praw przysługujących obywatelom Unii Europejskiej. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Zabytki Krakowa
16388
2010-11-15
Zabytki Krakowa
Fotografie i krótkie opisy najważniejszych zabytków Krakowa. Do wykorzystania na lekcjach przyrody w kl. V - krajobrazy Polski, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia, Historia, Plastyka, Wiedza o społeczeństwie
Cele ONZ i jej główne organy
8574
2010-11-15
Cele ONZ i jej główne organy
Prezentacja multimedialna, której celem jest przybliżenie uczniom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezentacja omawia: historię, główne cele, zasady funkcjonowania oraz główne organy ONZ. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Władza ustawodawcza w Polsce - prezentacja
11867
2010-11-15
Władza ustawodawcza w Polsce - prezentacja
Prezentacja wspomagająca przyswojenie wiedzy o władzy ustawodawczej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Polskie symbole narodowe
19597
2010-11-15
Polskie symbole narodowe
Prezentacja charakteryzuje symbole narodowe Polski - flagę, godło i hymn. Pomocna przy lekcjach o symbolach narodowych w klasie IV szkoły podstawowej
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia, Wiedza o społeczeństwie
Amnesty International - prawa człowieka
8217
2010-11-15
Amnesty International - prawa człowieka
Prezentacja przedstawia Amnesty International - miedzynarodową organizację walczącą o prawa człowieka, jej sposoby działania i możliwości zaangażowania się w nie. Może być dobrym uzupełnieniem lekcji z wiedzy o społeczeństwie, czy lekcji wychowawczych na ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Sposoby podejmowania decyzji. W jaki sposób dokonać odpowiedniego wyboru? Jak podjąć odpowiednią decyzję?
7751
2010-11-15
Sposoby podejmowania decyzji. W jaki sposób dokonać odpowiedniego wyboru? Jak podjąć odpowiednią decyzję?
Prezentacja charakteryzuje sposoby podejmowania decyzji (negocjacje, kompromis, konsensus, decyzja lidera, drzewo decyzyjne, burza mózgów, głosowanie)
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Zabytki Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Dolnego Śląska
5535
2010-11-15
Zabytki Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Dolnego Śląska
Prezentacja zajęć poświęconych zabytkom i sposobom dbania o nie. Celem lekcji jest również kształtowanie szacunku do zabytków i nauczenie pojęć związanych z ochroną zabytków.Prezentację pn. „Jura Krakowsko&nd...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia, Wiedza o społeczeństwie
Historia - co to takiego i skąd czerpiemy wiedzę o niej?
4913
2010-11-15
Historia - co to takiego i skąd czerpiemy wiedzę o niej?
Prezentacja zawiera slajdy z materiałami pomocniczymi do zajęć z historii w klasie IV szkoły podstawowej, dotyczącymi podstaw wiedzy o historii.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia, Wiedza o społeczeństwie
Jakie prawa mają dzieci?
6197
2010-11-15
Jakie prawa mają dzieci?
W prezentacji wymieniono najważniejsze prawa jakie posiadają dzieci, które zostały zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Może być dobrym uzupełnieniem lekcji z wiedzy o społeczeństwie czy lekcji wychowawczych na temat praw człowieka.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
60 lat szkoły podstawowej w Żórawinie
4464
2010-11-15
60 lat szkoły podstawowej w Żórawinie
Prezentacja zawiera slajdy z archiwalnymi fotografiami i krótkimi opisami dziejów Szkoły Podstawowej w Żórawinie. Prezentację można wykorzystać jako pomoc do zajęć międzyprzedmiotowej ścieżki regionalnej lub jako samodzielny materiał ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: