A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

22 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język obcy nowożytny

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język obcy nowożytny

I would like to be a footballer - TEST
I would like to be a footballer - TEST

Test typu prawda czy fałsz do sprawdzenia wiadomości wprowadzonych i powtórzonych podczas zajęć prow...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
2771
2010-11-15
Fascinated or fascinating - test
Fascinated or fascinating - test

Test jednokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność zastosowania przymiotników zakończonych -ed oraz ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
2465
2010-11-15
Instructions - test
Instructions - test

Test typu „prawda czy fałsz” do sprawdzenia rozumienia poleceń instrukcji obsługi. Zawiera materiał ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
2798
2010-11-15
It Will Be Cloudy Tomorrow
It Will Be Cloudy Tomorrow

Test typu: prawda czy fałsz - sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego pogody (materiał leksyka...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
2283
2010-11-15
Town - TEST
Town - TEST

Test typu wyboru sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego miejsc, które są typowe dla miasta, n...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
3157
2010-11-15
Parts of the body - TEST
Parts of the body - TEST

Test typu „prawda czy fałsz” sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego części ciała (materiał le...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
2801
2010-11-15
Little Red Riding Hood II – Infinitive of Purpose
Little Red Riding Hood II – Infinitive of Purpose

Test sprawdzający rozumienie zastosowania Infinitive of Purpose. Poziom średnio zaawansowany.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
2770
2010-11-15
The Princess and the Pea - Irregular and Regular Verbs
The Princess and the Pea - Irregular and Regular Verbs

Test sprawdzający znajomość form czasu przeszłego czasowników nieregularnych. Poziom nieco wyższy ni...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
2598
2010-11-15
If you dont know me by now
If you dont know me by now

Szablon do pracy z uczniem będący dodatkiem do scenariusza zaplanowanego do realizacji w trakcie 45-...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
3264
2010-11-15
Can you ride a bicycle?
Can you ride a bicycle?

Test sprawdzający znajomość podstawowych zwrotów dotyczących umiejętności oraz tworzenie zdań pytają...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
3608
2010-11-15
Present Simple – Verbs
Present Simple – Verbs

Test sprawdzający umiejętność tworzenia trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie Present Simple. P...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
4287
2010-11-15
Have You Got Any Comic Books?
Have You Got Any Comic Books?

Test sprawdzający zastosowanie some/any/a w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących. Język a...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
2624
2010-11-15