A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

24 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język polski Punkt podstawy programowej 6.2.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Czy znam skróty i skrótowce?
Czy znam skróty i skrótowce?

Karta pracy ucznia zawierająca ćwiczenia sprawdzające i utrwalające znajomość skrótów i skrótowców p...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
22162
2010-11-15
W poszukiwaniu dobra - Czesław Miłosz
W poszukiwaniu dobra - Czesław Miłosz "Który skrzywdziłeś"

Karta pracy pomocna w kształceniu u uczniów gimnazjum umiejętności czytania ze zrozumieniem, poszuki...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
12496
2010-11-15
W poszukiwaniu
W poszukiwaniu "formy pojemnej" - Czesław Miłosz "Moja wierna mowo"

Karta pracy pomocna w kształceniu u uczniów gimnazjum umiejętności czytania ze zrozumieniem, poszuki...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
7878
2010-11-15
Przysłowia
Przysłowia

Materiał źródłowy omawiający zagadnienie przysłów.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4093
2010-11-15
Wyrazy z „u” i „ó” - karta pracy
Wyrazy z „u” i „ó” - karta pracy

Ćwiczenia mające na celu utrwalenie wiadomości o zasadach pisowni wyrazów z „u” i „ó”.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
25881
2010-11-15
Skrzydlate słowa
Skrzydlate słowa

Karta pracy przeznaczona jako załącznik do prezentacji Power Point. Podczas pracy przed komputerem u...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3507
2010-11-15
Bolesław Leśmian
Bolesław Leśmian "Dusiołek" - czytanie ze zrozumieniem

Karta pracy ucznia służąca analizie i interpretacji wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Dusiołek”....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
10357
2010-11-15
Zebranie wiadomości gramatycznych 1
Zebranie wiadomości gramatycznych 1

Karta pracy ucznia – rozbiór logiczny i gramatyczny zdania, związki frazeologiczne.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
7698
2010-11-15
Opis obrazu Hieronima Boscha
Opis obrazu Hieronima Boscha "Syn marnotrawny" ("Wędrowiec")

Uczeń krok po kroku poznaje tajniki analizy i interpretacji " Syna marnotrawnego" Boscha. Zadania, k...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
10221
2010-11-15
Słownikowe środki stylistyczne
Słownikowe środki stylistyczne

Do 22 fragmentów wierszy należy podać słownikowe środki stylistyczne poznane lub powtórzone na lekcj...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4506
2010-11-15
Składniowe środki stylistyczne
Składniowe środki stylistyczne

Do 22 fragmentów wierszy należy dopisać poznany składniowy środek stylistyczny.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
7013
2010-11-15
Lekcja z obrazem - William Blake
Lekcja z obrazem - William Blake "Stworzenie Świata"

Uczeń krok po kroku poznaje tajniki analizy i interpretacji grafiki romantycznego malarza i poety W....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
8133
2010-11-15