A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

8 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język polski Punkt podstawy programowej 6.1.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Treść i zakres wyrazu.
Treść i zakres wyrazu.

Prezentacja i karta pracy zapoznają ucznia z zagadnieniem zakresu i treści wyrazu i irelacji między ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
13200
2010-11-15
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odprzymiotnikowych

Uczeń poznaje trzy kategorie rzeczowników odprzymiotnikowych. Każdy moduł składa się z wiadomości i ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
2795
2010-11-15
Oboczności
Oboczności

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie rozwiązują zadnia po każdym...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4345
2010-11-15
Derywacja wsteczna jako jeden ze sposobów tworzenia wyrazów pochodnych
Derywacja wsteczna jako jeden ze sposobów tworzenia wyrazów pochodnych

Karta pracy ucznia jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie rozwiązują zadnia po...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3937
2010-11-15
Wyodrębniamy tematy w wyrazach - przygotowujemy się do analizy słowotwórczej wyrazu
Wyodrębniamy tematy w wyrazach - przygotowujemy się do analizy słowotwórczej wyrazu

Karta pracy ucznia służąca powtórzeniu wiadomości i utrwalenie umiejętności. Zawiera szereg ćwiczeń ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
7811
2010-11-15
Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant
Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant

Karta pracy jest powiązana z pokazem. Sam pokaz składa się z części poświęconej wiadomościom oraz z ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
13004
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości o budowie i znaczeniu wyrazów
Powtórzenie wiadomości o budowie i znaczeniu wyrazów

Materiał został pomyślany jako powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności. Zawiera ćwiczenia o...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4284
2010-11-15
Wyrazy złożone
Wyrazy złożone

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji języka polskiego przeprowadzanej w pracowni komputerowej. Uczn...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4072
2010-11-15