A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

12 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język polski Punkt podstawy programowej 5.2.4

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Broszura „1989. Koniec systemu“ (reedycja)
Broszura „1989. Koniec systemu“ (reedycja)

Broszura „1989. Koniec systemu“ w niezwykle przystępny i atrakcyjny sposób opowiada o przemianach us...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie
74178
2014-06-16
Czy znam skróty i skrótowce?
Czy znam skróty i skrótowce?

Karta pracy ucznia zawierająca ćwiczenia sprawdzające i utrwalające znajomość skrótów i skrótowców p...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
22162
2010-11-15
Ryszard Kapuściński – sztuka reportażu
Ryszard Kapuściński – sztuka reportażu

Materiał źródłowy - informacje o Ryszarcdzie Kapuścinskiem.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3754
2010-11-15
Neologizmy i ich rodzaje
Neologizmy i ich rodzaje

Karta pracy przeznaczona do pracy podczas oglądania prezentacji PowerPoint. Podczas pracy przed komp...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4576
2010-11-15
Słownikowe środki stylistyczne
Słownikowe środki stylistyczne

Do 22 fragmentów wierszy należy podać słownikowe środki stylistyczne poznane lub powtórzone na lekcj...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4506
2010-11-15
Oboczności
Oboczności

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie rozwiązują zadnia po każdym...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4345
2010-11-15
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odrzeczownikowych
Kategorie słowotwórcze rzeczowników odrzeczownikowych

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie ćwiczą w czasie przeglądani...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4943
2010-11-15
Derywacja wsteczna jako jeden ze sposobów tworzenia wyrazów pochodnych
Derywacja wsteczna jako jeden ze sposobów tworzenia wyrazów pochodnych

Karta pracy ucznia jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie rozwiązują zadnia po...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3937
2010-11-15
Zebranie wiadomości gramatycznych 3
Zebranie wiadomości gramatycznych 3

Karta pracy ucznia - do wykorzystania przy powtórzeniu związków frazeologicznych, środków stylistycz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4222
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości o budowie i znaczeniu wyrazów
Powtórzenie wiadomości o budowie i znaczeniu wyrazów

Materiał został pomyślany jako powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności. Zawiera ćwiczenia o...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
4284
2010-11-15
Neologizmy poetyckie (poznajemy rodzaje oraz funkcję neologizmów poetyckich)
Neologizmy poetyckie (poznajemy rodzaje oraz funkcję neologizmów poetyckich)

Prezentacja składa się z trzech modułów. W skład każdego z nich wchodzą wiadomości i ćwiczenia. Po k...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3586
2010-11-15
Dialektyzmy
Dialektyzmy

Karta pracy ucznia przeznaczona do pracy podczas oglądania prezentacji Power Point. Podczas pracy pr...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3926
2010-11-15