A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

364 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Matematyka

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Wielokąty - załącznik 4
Wielokąty - załącznik 4

Ćwiczenie utrwalające pojęcie kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych – w programie ko...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3742
2010-11-15
Wielokąty - załącznik 3
Wielokąty - załącznik 3

Ćwiczenie utrwalające pojęcie kątów przyległych – w programie komputerowym Paint. Uczeń samodzielnie...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3843
2010-11-15
Wielokąty - załącznik 2
Wielokąty - załącznik 2

Ćwiczenie utrwalające pojęcie kątów wierzchołkowych, przyległych i naprzemianległych – w programie k...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
2933
2010-11-15
Wielokąty - załącznik 1
Wielokąty - załącznik 1

Ćwiczenie utrwalające pojęcie kąta ostrego, prostego, rozwartego, wklęsłego – w programie komputerow...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3870
2010-11-15
Interpretacja graficzna rozwiązań algebraicznych
Interpretacja graficzna rozwiązań algebraicznych

Animacja zawiera ćwiczenia związane z rozwiązywaniem równań liniowych i zaznaczaniem odpowiedzi w uk...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3042
2010-11-15
Pole trójkąta
Pole trójkąta

Ekran zawierający zadania doskonalące biegłość w obliczaniu pola trójkąta.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
4093
2010-11-15
Rozwiązywanie zadań
Rozwiązywanie zadań

Ekran zawierający ćwiczenia doskonalące biegłość w obliczaniu miary największego kąta w trójkącie or...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
2643
2010-11-15
Obliczanie pola wielokąta
Obliczanie pola wielokąta

Ekran zawierający ćwiczenia doskonalące biegłość w obliczaniu pola czworokątów.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3095
2010-11-15
Obliczanie pola trójkąta
Obliczanie pola trójkąta

Ekran zawierający ćwiczenia doskonalące biegłość w obliczaniu pola trójkątów.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
2696
2010-11-15
Pole trójkąta
Pole trójkąta

Ekran poświęcony polu trójkąta, zawierający ćwiczenia kształcące umiejętność obliczania pola trójkąt...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
2637
2010-11-15
Równie prawdopodobne zdarzenia elementarne
Równie prawdopodobne zdarzenia elementarne

Ekran omawiający temat równie prawdopodobnych zdarzeń elementarnych oraz ćwiczenia doskonalące umiej...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3126
2010-11-15
Różne sposoby zapisu przestrzeni zdarzeń (2)
Różne sposoby zapisu przestrzeni zdarzeń (2)

Ekran omawiający temat zdarzeń równie prawdopodobnych oraz ćwiczenia doskonalące biegłość w opisywan...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
3065
2010-11-15