A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

15 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 4.7

Podstawa programowa do przedmiotu:  Geografia


        Typy wybrzeży morskich
Typy wybrzeży morskich

Ilustracja interaktywna prezentująca typy wybrzeży morskich.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4766
2013-11-23
Klimat morski i kontynentalny. Cyrkulacja monsunowa
Klimat morski i kontynentalny. Cyrkulacja monsunowa

Ekran interaktywny przedstawiający różnice pomiędzy morską a kontynentalną odmianą klimatu. Uczeń za...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
6017
2010-11-15
Szerokość geograficzna a klimat. Strefowość klimatu
Szerokość geograficzna a klimat. Strefowość klimatu

Ekran interaktywny omawiający zależność między kątem padania promieni słonecznych a strefowością kli...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5054
2010-11-15
Pogoda i klimat
Pogoda i klimat

Ekran interaktywny omawiający problematykę parametrów pogody. Pokazano, przy pomocy jakich instrumen...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
10303
2010-11-15
Działalność lodowców i lądolodów
Działalność lodowców i lądolodów

Ekran interaktywny przedstawiający typowe formy polodowcowe. Podana jest także budowa lodowca górski...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
6657
2010-11-15
Działalność erozyjna morza
Działalność erozyjna morza

Ekran interaktywny zapoznający z działalnością morza. Dzięki symulacji uczeń poznaje proces niszczen...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5075
2010-11-15
Działalność erozyjna wód śródlądowych
Działalność erozyjna wód śródlądowych

Ekran interaktywny przedstawiający działalność wód śródlądowych. Schemat biegu rzeki umożliwia uczni...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
6164
2010-11-15
Działalność erozyjna wiatru
Działalność erozyjna wiatru

Ekran interaktywny ukazuje działalność wiatru. Uczeń ma za zadanie rozpoznać na ilustracjach rodzaje...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4404
2010-11-15
Wietrzenie fizyczne, chemiczne i biologiczne
Wietrzenie fizyczne, chemiczne i biologiczne

Ekran interaktywny omawia problematykę procesu wietrzenia. Uczeń dowiaduje się, na czym polega ten p...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4154
2010-11-15
Rzeźba Tatr
Rzeźba Tatr

Ekran interaktywny opisujący najważniejsze elementy rzeźby Tatr.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
7854
2010-11-15
Zróżnicowanie klimatyczno-roślinno-glebowe
Zróżnicowanie klimatyczno-roślinno-glebowe

Ekran interaktywny przedstawiający zróżnicowanie klimatyczno-roślinno-glebowe polskich pojezierzy....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5164
2010-11-15
Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe

Ekran interaktywny przedstawiający charakterystykę wód powierzchniowych pasa pojezierzy. Uczeń dowia...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4814
2010-11-15