ZalogujZarejestruj

66 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej 1.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Oblicza tolerancji
4668
2015-05-12
Oblicza tolerancji
Karta pracy umożliwiająca uczniom stworzenie krzyżówki, której hasłem będzie słowo „tolerancja”.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Myślę kreatywnie
3263
2015-05-12
Myślę kreatywnie
Karta pracy zawiera zadanie polegające na utworzeniu rebusów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Rusz głową! – twórcze i krytyczne myślenie
3843
2015-05-12
Rusz głową! – twórcze i krytyczne myślenie
Scenariusz zajęć rozwijających krytyczne i twórcze myślenie. Uczniowie biorą udział w grach i zabawach wykorzystujących umiejętność logicznego i nieszablonowego myślenia, podejmują próbę spojrzenia na to samo zjawisko z różnych perspe...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Bohater czy oprawca?
3185
2015-05-12
Bohater czy oprawca?
Słuchowisko nawiązujące treścią do historii Krzysztofa Kolumba, stanowiące podstawę do dyskusji o charakterze jego roli (pozytywnym lub negatywnym), jaką odegrał w historii. Czytają Elżbieta Golińska i Krzysztof Kulesza.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
 Sąd nad Kolumbem
3010
2015-05-12
Sąd nad Kolumbem
Karta pracy powiązana z nagraniem, w dwóch wersjach o tym samym poziomie trudności. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie tekstu – mowy oskarżyciela lub mowy obrońcy w zależności od wariantu.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Schemat zawartości recenzji filmowej
3086
2015-05-12
Schemat zawartości recenzji filmowej
Tabela porządkująca wiedzę uczniów na temat tworzenia recenzji filmowej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Jak zachęcić do obejrzenia filmu? – recenzja, plakat, reklama
3868
2015-05-12
Jak zachęcić do obejrzenia filmu? – recenzja, plakat, reklama
Scenariusz zajęć mających na celu rozwijanie kreatywnego i krytycznego myślenia. Uczniowie dokonują analizy i interpretacji wybranych dzieł filmowych oraz redagują recenzję filmową. Ponadto tworzą plakat recenzowanego filmu, a także wymyślają slogan reklm...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Podręczny słownik krytyka
2890
2015-05-12
Podręczny słownik krytyka
Karta pracy zawierająca słownictwo służące zredagowaniu recenzji filmowej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Krytyk czy krytykant?
3235
2015-05-12
Krytyk czy krytykant?
Materiał filmowy: rozmowa z Pawłem Mossakowskim, krytykiem i producentem filmowym, na temat zawodu krytyka filmowego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
O twórczym rozwiązywaniu problemów
3100
2015-05-12
O twórczym rozwiązywaniu problemów
Scenariusz zajęć kształtujących umiejętność twórczego rozwiązywania problemów oraz rozwijających kompetencje matematyczno-logiczne. Uczniowie poznają także style uczenia się uwzględniające dominujący indywidualnie typ percepcji, wpływające n...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Jajko Kolumba
3515
2015-05-12
Jajko Kolumba
Słuchowisko nawiązujące treścią do historii Krzysztofa Kolumba, stanowiące podstawę do dyskusji o rozwiązywaniu problemów. Czyta Krzysztof Kulesza.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Style uczenia się
4009
2015-05-12
Style uczenia się
Karta pracy prezentująca style uczenia się właściwe dla wzrokowca, kinestetyka oraz słuchowca.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: