ZalogujZarejestruj

67 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej 1.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Wespół w zespół, czyli kto robi filmy?
9346
2015-05-12
Wespół w zespół, czyli kto robi filmy?
Materiał filmowy: rozmowa z reżyserem Waldemarem Krzystkiem na temat osób pracujących przy tworzeniu filmów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
W grupie raźniej
9791
2015-05-12
W grupie raźniej
Karta pracy zawierająca tekst przypowieści chasydzkiej. Zadaniem uczniów jest pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące paraboli.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ekipa filmowa
9038
2015-05-12
Ekipa filmowa
Karta pracy powiązana z grą-symulacją, służąca do uporządkowania ustaleń związanych z planowaniem prac nad hipotetycznie powstającym filmem. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole
7821
2015-05-12
Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu realizacji filmu jako dzieła zbiorowego, mających na celu kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole. Uczniowie biorą udział w grze-symulacji, w ramach której  plan...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ja w lustrze, czyli samoocena
13244
2015-05-12
Ja w lustrze, czyli samoocena
Scenariusz zajęć wspomagających kształtowanie się samoświadomości oraz umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny. Uczniowie współdziałają w grupie, wykorzystując dla dobra zespołu swoje indywidualne przymioty.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
13184
2015-05-12
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
Karta pracy umożliwiająca pracę z tekstem i sprecyzowanie, na czym polega zaniżona, zawyżona i adekwatna samoocena.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
13448
2015-05-12
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
Karta pracy umożliwiająca określenie czynników wpływających na ukształtowanie się określonego sposobu postrzegania samego siebie. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Znam siebie czy dopiero poznaję?
11176
2015-05-12
Znam siebie czy dopiero poznaję?
Materiał filmowy: rozmowa z dr Małgorzatą Biedroń, pedagogiem, na temat tego, co jest najważniejsze w dokonywaniu samooceny i jakie pytania należy sobie wtedy zadać.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Poznać siebie
12320
2015-05-12
Poznać siebie
Scenariusz zajęć mających na celu rozwijanie samoświadomości. Uczniowie dowiadują się, jak dokonać samooceny, jakie pytania powinno się sobie wtedy zadać oraz rozpoznają czynniki na nią wpływające. Uczą się dostrzegać swoje pozytywne cechy, umiejętności i...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Jedziemy na wycieczkę! Tylko dokąd?
5687
2015-05-12
Jedziemy na wycieczkę! Tylko dokąd?
Scenariusz zajęć rozwijających umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów. Uczniowie rozpoznają wspólne i sprzeczne interesy grup, zdobywają wiedzę na temat efektywnych negocjacji oraz szukają realistycznych, sprawiedliwych i konkretny...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Plan negocjacji
5539
2015-05-12
Plan negocjacji
Plansza porządkująca proces przygotowania przez uczniów negocjacji. Do wydruku lub wyświetlenia na tablicy informacyjnej lub za pomocą projektora multimedialnego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Jestem mediatorem
5598
2015-05-12
Jestem mediatorem
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiedzę dotyczącą rozwiązywania konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem roli mediatora.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: