ZalogujZarejestruj

46 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej 1.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Godzina wychowawcza w kasie Michała.
13205
2015-05-12
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
Karta pracy umożliwiająca pracę z tekstem i sprecyzowanie, na czym polega zaniżona, zawyżona i adekwatna samoocena.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
13470
2015-05-12
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
Karta pracy umożliwiająca określenie czynników wpływających na ukształtowanie się określonego sposobu postrzegania samego siebie. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Znam siebie czy dopiero poznaję?
11190
2015-05-12
Znam siebie czy dopiero poznaję?
Materiał filmowy: rozmowa z dr Małgorzatą Biedroń, pedagogiem, na temat tego, co jest najważniejsze w dokonywaniu samooceny i jakie pytania należy sobie wtedy zadać.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Poznać siebie
12340
2015-05-12
Poznać siebie
Scenariusz zajęć mających na celu rozwijanie samoświadomości. Uczniowie dowiadują się, jak dokonać samooceny, jakie pytania powinno się sobie wtedy zadać oraz rozpoznają czynniki na nią wpływające. Uczą się dostrzegać swoje pozytywne cechy, umiejętności i...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Pomyśl, jaki będzie skutek
3134
2015-05-12
Pomyśl, jaki będzie skutek
Scenariusz zajęć rozwijający umiejętność podejmowania decyzji i przewidywania konsekwecji własnych zachowań, a także kształtujących postawę odpowiedzialności za swoje działania. Uczniowie rozpoznają związki przyczynowo-skutkowe swojego postępowania, podej...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Analiza konsekwencji
3255
2015-05-12
Analiza konsekwencji
Karta pracy zawiera zadanie polegające na rozwiązaniu wybranego problemu metodą drzewa decyzyjnego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Przyczyna czy skutek?
2969
2015-05-12
Przyczyna czy skutek?
Karta pracy pozwalająca na ćwiczenie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków własnych działań. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Zawsze jest wybór
3357
2015-05-12
Zawsze jest wybór
Ćwiczenie interaktywne w postaci quizu responsywnego pozwalające kształtować umiejętność przewidywanie konsekwencji własnych działań.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Co nas łączy?
13000
2015-02-19
Co nas łączy?
Karta pracy powiązana z nagraniem – piosenką Piotra Rubika pt. „Jesteśmy inni”. Uczniowie analizują tekst utworu i redagują wypowiedź na zadane pytanie.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie
O wartości różnorodności. Jak rozwiązujemy wspólnie zadania i problemy
13746
2015-02-19
O wartości różnorodności. Jak rozwiązujemy wspólnie zadania i problemy
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu inności i rozwijających umiejętność rozwiązywania problemów. Uczniowie poddają refleksji zagadnienie ludzkiej odmienności, rozpoznają różnorodność wspólnoty klasowej i wskazują sytuac...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Czy dobrze być innym?
10943
2015-02-19
Czy dobrze być innym?
Karta pracy zawiera zadania do wykonania w domu. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące bohaterów filmu Deana DeBloisa i Chrisa Sandersa pt. „Jak wytresować smoka”. 
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Wielki problem
10416
2015-02-19
Wielki problem
Karta pracy powiązana z ćwiczeniem interaktywnym. Zadaniem uczniów jest sporządzenie krótkich charakterystyk postaci historycznych, którym udało się rozwikłać nierozwiązywalne z pozoru problemy.  
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: