ZalogujZarejestruj

88 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej 1.6 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Jedziemy na wycieczkę! Tylko dokąd?
5663
2015-05-12
Jedziemy na wycieczkę! Tylko dokąd?
Scenariusz zajęć rozwijających umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów. Uczniowie rozpoznają wspólne i sprzeczne interesy grup, zdobywają wiedzę na temat efektywnych negocjacji oraz szukają realistycznych, sprawiedliwych i konkretny...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Plan negocjacji
5511
2015-05-12
Plan negocjacji
Plansza porządkująca proces przygotowania przez uczniów negocjacji. Do wydruku lub wyświetlenia na tablicy informacyjnej lub za pomocą projektora multimedialnego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Jestem mediatorem
5548
2015-05-12
Jestem mediatorem
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiedzę dotyczącą rozwiązywania konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem roli mediatora.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Jak rozwiązać konflikt?
4250
2015-05-12
Jak rozwiązać konflikt?
Karta pracy umożliwiająca wyjaśnienie pojęć: konflikt, kompromis, konsensus, negocjacje.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Negocjacje – o czym pamiętać
3501
2015-05-12
Negocjacje – o czym pamiętać
Karta pracy podsumowująca wiedzę na temat prowadzenia negocjacji, zdobytą w trakcie zajęć oraz pozwalająca na refleksję dotyczącą wykonanych ćwiczeń.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Polityczna poprawność. Co to takiego?
3655
2015-05-12
Polityczna poprawność. Co to takiego?
Materiał filmowy: rozmowa z Margaret Ohią, językoznawczynią i miedioznawczynią, na temat rasizmu i politycznej poprawności.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
„Nietykalni” – czyli kilka słów o tolerancji
3571
2015-05-12
„Nietykalni” – czyli kilka słów o tolerancji
Karta pracy zawierająca zadania pozwalające na objaśnienie pojęć tolerancji i stereotypu w odniesieniu do filmu Oliviera Nakache'a oraz Erica Toledano „Nietykalni”.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Oblicza tolerancji
3774
2015-05-12
Oblicza tolerancji
Scenariusz zajęć poświęconych tematowi tolerancji, mających na celu uświadomienie uczniom konieczności przeciwdziałania przejawom dyskryminacji. Uczniowie omawiają film pt. „Nietykalni” Oliviera Nakache'a oraz Erica Toledano i analizują pr...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Oblicza tolerancji
4637
2015-05-12
Oblicza tolerancji
Karta pracy umożliwiająca uczniom stworzenie krzyżówki, której hasłem będzie słowo „tolerancja”.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Stop dyskryminacji
3613
2015-05-12
Stop dyskryminacji
Karta pracy pozwalająca na określenie przyczyn i skutków negatywnych stereotypów oraz zredagowanie krótkiego artykułu zachęcającego do przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Nowe słowa…
3206
2015-05-12
Nowe słowa…
Karta pracy zawiera rebusy wprowadzające w tematykę zajęć oraz zadanie pozwalające na definiowanie pojęć związanych z zagadnieniem dyskryminacji.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi sobie” (Hannah Arendt) – o przeciwdziałaniu dyskryminacji i negatywnym stereotypom
3581
2015-05-12
Wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi sobie” (Hannah Arendt) – o przeciwdziałaniu dyskryminacji i negatywnym stereotypom
Scenariusz zajęć kształtujących umiejętności dla budowania własnego systemu wartości oraz zachowań antydyskryminacyjnych. Uczniowie definiują terminy związane z szeroko rozumianym pojęciem dyskryminacji, odgrywają i analizują scenki przedstawiające stereo...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: