ZalogujZarejestruj

66 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej 1.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Wespół w zespół, czyli kto robi filmy?
9130
2015-05-12
Wespół w zespół, czyli kto robi filmy?
Materiał filmowy: rozmowa z reżyserem Waldemarem Krzystkiem na temat osób pracujących przy tworzeniu filmów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
W grupie raźniej
9569
2015-05-12
W grupie raźniej
Karta pracy zawierająca tekst przypowieści chasydzkiej. Zadaniem uczniów jest pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące paraboli.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ekipa filmowa
8842
2015-05-12
Ekipa filmowa
Karta pracy powiązana z grą-symulacją, służąca do uporządkowania ustaleń związanych z planowaniem prac nad hipotetycznie powstającym filmem. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole
7646
2015-05-12
Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu realizacji filmu jako dzieła zbiorowego, mających na celu kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole. Uczniowie biorą udział w grze-symulacji, w ramach której  plan...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ja w lustrze, czyli samoocena
12676
2015-05-12
Ja w lustrze, czyli samoocena
Scenariusz zajęć wspomagających kształtowanie się samoświadomości oraz umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny. Uczniowie współdziałają w grupie, wykorzystując dla dobra zespołu swoje indywidualne przymioty.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
12950
2015-05-12
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
Karta pracy umożliwiająca pracę z tekstem i sprecyzowanie, na czym polega zaniżona, zawyżona i adekwatna samoocena.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
13143
2015-05-12
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
Karta pracy umożliwiająca określenie czynników wpływających na ukształtowanie się określonego sposobu postrzegania samego siebie. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Znam siebie czy dopiero poznaję?
10927
2015-05-12
Znam siebie czy dopiero poznaję?
Materiał filmowy: rozmowa z dr Małgorzatą Biedroń, pedagogiem, na temat tego, co jest najważniejsze w dokonywaniu samooceny i jakie pytania należy sobie wtedy zadać.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Poznać siebie
12026
2015-05-12
Poznać siebie
Scenariusz zajęć mających na celu rozwijanie samoświadomości. Uczniowie dowiadują się, jak dokonać samooceny, jakie pytania powinno się sobie wtedy zadać oraz rozpoznają czynniki na nią wpływające. Uczą się dostrzegać swoje pozytywne cechy, umiejętności i...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Wiedza o społeczeństwie
Polityczna poprawność. Co to takiego?
3586
2015-05-12
Polityczna poprawność. Co to takiego?
Materiał filmowy: rozmowa z Margaret Ohią, językoznawczynią i miedioznawczynią, na temat rasizmu i politycznej poprawności.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
„Nietykalni” – czyli kilka słów o tolerancji
3473
2015-05-12
„Nietykalni” – czyli kilka słów o tolerancji
Karta pracy zawierająca zadania pozwalające na objaśnienie pojęć tolerancji i stereotypu w odniesieniu do filmu Oliviera Nakache'a oraz Erica Toledano „Nietykalni”.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Oblicza tolerancji
3693
2015-05-12
Oblicza tolerancji
Scenariusz zajęć poświęconych tematowi tolerancji, mających na celu uświadomienie uczniom konieczności przeciwdziałania przejawom dyskryminacji. Uczniowie omawiają film pt. „Nietykalni” Oliviera Nakache'a oraz Erica Toledano i analizują pr...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: