ZalogujZarejestruj

24 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język obcy nowożytny Punkt podstawy programowej 3.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

My summer
3277
2010-11-15
My summer
Materiał jest tekstem ukazującym użycie przysłówków.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Food for a party
3898
2010-11-15
Food for a party
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej. Uczniowie utrwalają słownictwo związane z żywnością w kontekście przygotowań do przyjęcia.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
What’s your favourite season?
3226
2010-11-15
What’s your favourite season?
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej. Uczniowie utrwalają słownictwo związane z porami roku.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
My family
6195
2010-11-15
My family
Scenariusz lekcji bazuje na tekście o rodzinie. Ćwiczone są głównie przymiotniki i wyrażenia służące do opisu członków rodziny, jak również konstrukcje gramatyczne czasu Present Simple (czasownik+s w 3 os. l.p. i czasownik+ing po &lsq...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Little Red Riding Hood - scenariusz lekcji
4744
2010-11-15
Little Red Riding Hood - scenariusz lekcji
Scenariusz do wprowadzenia i utrwalenia infinitive of purpose, czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania ogólnych i szczegółowych informacji, ćwiczenia wymowy przez głośne czytanie i mówienie w inscenizacji opartej na tekście.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Little Red Riding Hood - karta pracy
3925
2010-11-15
Little Red Riding Hood - karta pracy
Karta pracy do wprowadzenia i utrwalenia infinitive of purpose, czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania ogólnych i szczegółowych informacji, ćwiczenia wymowy przez głośne czytanie i mówienie w inscenizacji opartej na tekście. Poziom śr...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Little Red Riding Hood
9937
2010-11-15
Little Red Riding Hood
Scenariusz do wprowadzenia i utrwalenia trybu rozkazującego, czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania ogólnych i szczegółowych informacji, ćwiczenia wymowy przez głośne czytania i mówienia w inscenizacji opartej na tekście.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Present Perfect Continuous – budowa i zastosowanie
2943
2010-11-15
Present Perfect Continuous – budowa i zastosowanie
Celem lekcji jest poznanie zastosowania i budowy czasu Present Perfect Continuous.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
William Shakespeare
3534
2010-11-15
William Shakespeare
Tekst jest uproszczoną biografią Williama Shakespeare’a napisaną w czasie Past Simple.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Present Continuous
6336
2010-11-15
Present Continuous
Tablica poglądowa przedstawiająca budowę i zastosowanie czasu Present Continuous.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
The Globe
8272
2010-11-15
The Globe
Materiał przedstawia zdjęcie i krótką historię teatru the Globe.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Can you ride a bicycle?
4174
2010-11-15
Can you ride a bicycle?
Karta pracy ucznia do wprowadzenia i utrwalenia czasownika modalnego „can”. Poziom podstawowy.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Szukaj poza portalem: