ZalogujZarejestruj

20 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język obcy nowożytny Punkt podstawy programowej 1.13 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

He’s got a moustache (scenariusz lekcji)
7006
2013-05-06
He’s got a moustache (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej opisu zewnętrznego człowieka [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
He’s got a moustache (zasoby multimedialne)
7543
2013-05-06
He’s got a moustache (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej opisu zewnętrznego człowieka [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
It Will Be Cloudy Tomorrow
2450
2010-11-15
It Will Be Cloudy Tomorrow
Karta pracy do utrwalenia słownictwa związanego z określanie pogody. Uczniowie umieszczają na skali słówka odnoszące się do pogody w zależności od natężenia ciepła i wilgotności. Uzupełniają zdania słownictwem ze skal. Uczestnicy zajęć uczą się roz...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
It Will Be Cloudy Tomorrow
2114
2010-11-15
It Will Be Cloudy Tomorrow
Test typu: prawda czy fałsz - sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego pogody (materiał leksykalny zawarty w karcie pracy "It’ll Be Cloudy Tomorrow").
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
What’s the weather like today?
5582
2010-11-15
What’s the weather like today?
Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy IV szkoły podstawowej. Wprowadzone zostają przymiotniki opisujące pogodę.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
My family
6343
2010-11-15
My family
Scenariusz lekcji bazuje na tekście o rodzinie. Ćwiczone są głównie przymiotniki i wyrażenia służące do opisu członków rodziny, jak również konstrukcje gramatyczne czasu Present Simple (czasownik+s w 3 os. l.p. i czasownik+ing po &lsq...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Livrée - kolory po francusku
9190
2010-11-15
Livrée - kolory po francusku
Tablica przedstawia najpopularniejsze kolory i ich nazwy w języku francuskim. Dzięki powiązaniu nazwy z konkretną barwą uczniowie łatwiej zapamiętują słownictwo.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
A word of animals
5738
2010-11-15
A word of animals
Scenariusz lekcji z języka angielskiego, w trakcie której uczniowie poznają świat zwierząt. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą poprawną wymowę wyrazów oraz ich zapamiętywanie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Zwierzęta – animals
3262
2010-11-15
Zwierzęta – animals
Materiał zawiera nazwy zwierząt w języku angielskim i zadania pozwalające na ich utrwalenie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Karty obserwacji umiejętności ucznia z języka niemieckiego
16100
2010-11-15
Karty obserwacji umiejętności ucznia z języka niemieckiego
Kartę można zastosować do obserwacji postępów ucznia w nauce języka niemieckiego; może ona też być pomocna przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Wielbłąd żyje w Afryce. Dzikie zwierzęta
3876
2010-11-15
Wielbłąd żyje w Afryce. Dzikie zwierzęta
Scenariusz lekcji języka niemieckiego poświęconej słownictwu związanemu z nazwami dzikich zwierząt. Scenariusz zawiera ciekawe ćwiczenia takie jak: rozpoznawanie zwierząt po ich cechach charakterystycznych, czy mozaika.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
W styczniu jest zimno. Miesiące i pory roku
5986
2010-11-15
W styczniu jest zimno. Miesiące i pory roku
Scenariusz lekcji języka niemieckiego, który zawiera ćwiczenia oraz zabawy związane z nazwami miesięcy i pór roku. W scenariuszu znalazła się również: krzyżówka, mozaika i inne ćwiczenia językowe.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Szukaj poza portalem: