ZalogujZarejestruj

8 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Język obcy nowożytny Punkt podstawy programowej 1.11 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

He’s got a moustache (scenariusz lekcji)
6929
2013-05-06
He’s got a moustache (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej opisu zewnętrznego człowieka [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
He’s got a moustache (zasoby multimedialne)
7473
2013-05-06
He’s got a moustache (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej opisu zewnętrznego człowieka [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Little Red Riding Hood
9997
2010-11-15
Little Red Riding Hood
Scenariusz do wprowadzenia i utrwalenia trybu rozkazującego, czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania ogólnych i szczegółowych informacji, ćwiczenia wymowy przez głośne czytania i mówienia w inscenizacji opartej na tekście.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Karty obserwacji umiejętności ucznia z języka niemieckiego
15920
2010-11-15
Karty obserwacji umiejętności ucznia z języka niemieckiego
Kartę można zastosować do obserwacji postępów ucznia w nauce języka niemieckiego; może ona też być pomocna przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Dobre rady - język francuski
5847
2010-11-15
Dobre rady - język francuski
Scenariusz lekcji języka francuskiego poświęconej poradom i ich udzielaniu przy użyciu odpowiednich trybów gramatycznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Gry językowe
20744
2010-11-15
Gry językowe
Scenariusz lekcji języka angielskiego typu „plan B”, podczas której uczniowie utrwalają znane słownictwo, biorąc udział w grach językowych i ucząc się przez zabawę.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Ćwiczenia na słownictwo – gry dydaktyczne
18468
2010-11-15
Ćwiczenia na słownictwo – gry dydaktyczne
Scenariusz lekcja typu „plan B”, podczas której uczniowie utrwalają znane słownictwo, biorąc udział w grach językowych i ucząc się przez zabawę (wąż językowy, kalambury, skojarzenia, burza mózgów).
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
At the doctor’s
3708
2010-11-15
At the doctor’s
Scenariusz lekcji języka angielskiego wprowadzający słownictwo dotyczące wizyty u lekarza.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Szukaj poza portalem: