ZalogujZarejestruj

48 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Matematyka Punkt podstawy programowej 1.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny
29750
2014-02-04
Moja matematyka. Program nauczania matematyki - III etap edukacyjny
Prezentowany program nauczania matematyki „Moja matematyka” pozwala uczniowi na dokładniejsze zrozumienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności, pokazuje również, że matematyka może być przyjazna, a jednocześnie pozwala osiąg...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
50035
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka, Matematyka
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
14386
2013-07-31
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
Program nauczania został ułożony zgodnie z zasadą spiralności. Uczniowie mają możliwość powtórzenia i doskonalenia umiejętności, które były wprowadzone w poprzednich klasach. Zawiera on propozycję zajęć pozalekcyjnych, oraz program konkursu ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Khan Academy po polsku - strona internetowa
3689
2013-07-11
Khan Academy po polsku - strona internetowa
Strona internetowa zawierająca przetłumaczone na język polski filmy pochodzące z biblioteki wideo Khan Academy.Dodatkowo, poza materiałami filmowymi Khan Academy Polska udostępnia ćwiczenia, dzięki którym użytkownik może sprawdzić swoją wiedzę popr...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Zadania i testy z matematyki - Matematyka w gimnazjum, liceum i na maturze
17110
2012-03-19
Zadania i testy z matematyki - Matematyka w gimnazjum, liceum i na maturze
Ogólnopolski serwis "e-zadania.pl"  to kompleksowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który powstał we współpracy z nauczycielami oraz innymi specjalistami pracującymi na co dzień z mło...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Różne systemy liczenia
2359
2010-11-15
Różne systemy liczenia
Scenariusz przeznaczony na zajęcia koła matematycznego w klasie pierwszej gimnazjum, ale można go też wykorzystać w klasie drugiej. Uczniowie podczas zajęć mają możliwość zapoznania się z różnymi systemami liczenia. Poznają sposoby zapisu cyfr w st...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Cyfry różnych narodów i epok – Rzym
3470
2010-11-15
Cyfry różnych narodów i epok – Rzym
Referat na temat cyfr i systemów liczenia w starożytnym Rzymie oraz na temat pochodzenia współczesnych cyfr arabskich.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Test z matematyki dla klasy IV po pierwszym półroczu nauki
95473
2010-11-15
Test z matematyki dla klasy IV po pierwszym półroczu nauki
Test z matematyki dla klasy IV po półroczu nauki. Sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań z treścią. Zawiera zadania z zakresu czterech podstawowych działań, podzielności liczb, wielokrotności liczb, określania rzędu dziesiątek i jedności, cyfr rz...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka, Matematyka
Liczby naturalne i nie tylko...
5689
2010-11-15
Liczby naturalne i nie tylko...
Schemat podziału liczb naturalnych na parzyste i nieparzyste, pierwsze i złożone, który uczniowie korygują (usuwają zbędne liczby) przy pomocy komputera, kolorują i potem drukują prawidłowy schemat. Druga część zawiera rozpoznawanie symboli li...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Liczby naturalne (2)
10033
2010-11-15
Liczby naturalne (2)
Schemat podziału liczb naturalnych na parzyste i nieparzyste, pierwsze i złożone, który uczniowie korygują (skreślają zbędne liczby nieodpowiadające nazwie). Schemat przygotowany na zajęcia koła matematycznego w II klasie gimnazjum (zwykle jest mni...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Czytanie i pisanie liczb
11826
2010-11-15
Czytanie i pisanie liczb
Scenariusz lekcji z zakresu „Czytanie i pisanie liczb”, realizowanego w klasie czwartej szkoły podstawowej. Jest to druga lekcja z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. W trakcie zajęć uczniowie zapisują liczby słownie i c...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Rzymski system zapisywania liczb
4835
2010-11-15
Rzymski system zapisywania liczb
Temat „Rzymski system zapisywania liczb” realizowany w klasie czwartej jest czwartą lekcją z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. Uczniowie poznają cyfry rzymskie i utrwalają zasady zapisywania liczb systemem rzymski...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szukaj poza portalem: