A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Matematyka Punkt podstawy programowej 2.9

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny

Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
50035
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego

Program nauczania został ułożony zgodnie z zasadą spiralności. Uczniowie mają możliwość powtórzenia i doskonalenia umiejętności, które były wprowadzone w poprzednich klasach. Zawiera on propozycję zajęć pozalekcyjnych, oraz program konkursu ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
14386
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań

Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań”, realizowanego w klasie IV. Jest toczternasta lekcja z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie uk...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
14151
Detektyw liczbowy
Detektyw liczbowy

Karta pracy ucznia dotycząca wykorzystywania cech podzielności do znalezienia rozkładu liczby na czynniki spełniające określone warunki.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3548
Ciekawe zadania – własności liczb dwucyfrowych
Ciekawe zadania – własności liczb dwucyfrowych

Scenariusz zajęć kółka matematycznego w gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie szukają wśród wszystkich liczb dwucyfrowych różnych własności liczb. Pracują w grupach, wykonują tabelę w arkuszu kalkulacyjnym i obliczają sumy liczb: dwucyfr...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
6064
Obliczanie NWD
Obliczanie NWD

Plansza składająca się z dwóch części podaje w kolejnych krokach sposób obliczania NWD dwóch liczb (1a) oraz NWW dwóch liczb (1b). Może być wykorzystywana w różnych sytuacjach – podczas wprowadzania tych pojęć, a p...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3700
Obliczanie NWW
Obliczanie NWW

Plansza składająca się z dwóch części – podaje w kolejnych krokach sposób obliczania NWD dwóch liczb (1a) oraz NWW dwóch liczb (1b). Może być wykorzystywana w różnych sytuacjach – podczas wprowadzania tych po...

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5804
Liczba pierwsza czy nie?
Liczba pierwsza czy nie?

Animacja przedstawia, jak za pomocą kalkulatora rozkładać liczby na czynniki pierwsze.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3060
Czynniki pierwsze
Czynniki pierwsze

Animacja objaśnia, jak rozłożyć na czynniki pierwsze dodatnią liczbę całkowitą.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3288
Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych
Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają pojęcie dzielnika i wielokrotności liczby naturalnej, porządkują wiadomości o dzielnikach i wielokrotnościach liczb naturalnych, ćwiczą wskazywanie dzielników i wielokrotności liczb ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
8476
Powtórzenie wiadomości o podzielności liczb naturalnych
Powtórzenie wiadomości o podzielności liczb naturalnych

Uczniowie powtarzają wiadomości z całego działu, sprawdzają umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy o podzielności liczb w zadaniach typowych i nietypowych.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5051
Sito Eratostenesa, czyli poszukiwanie liczb pierwszych
Sito Eratostenesa, czyli poszukiwanie liczb pierwszych

Metoda wyznaczania liczb pierwszych poprzez wykreślanie liczb złożonych -sito Erastostenesa.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
7645