A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

19 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Matematyka Punkt podstawy programowej 2.8

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny

Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
50035
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego
Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego

Program nauczania został ułożony zgodnie z zasadą spiralności. Uczniowie mają możliwość powtórzenia i doskonalenia umiejętności, które były wprowadzone w poprzednich klasach. Zawiera on propozycję zajęć pozalekcyjnych, oraz program konkursu ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
14386
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań

Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań”, realizowanego w klasie IV. Jest toczternasta lekcja z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie uk...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
14151
Czytanie i pisanie liczb
Czytanie i pisanie liczb

Scenariusz lekcji z zakresu „Czytanie i pisanie liczb”, realizowanego w klasie czwartej szkoły podstawowej. Jest to druga lekcja z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego”. W trakcie zajęć uczniowie zapisują liczby słownie i c...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
11826
Liczby dwucyfrowe
Liczby dwucyfrowe

Schemat, który pokazuje podział liczb dwucyfrowych na parzyste, nieparzyste, podzielne przez 3, 5, liczby pierwsze. Uczniowie liczą wcześniej za pomocą arkusza kalkulacyjnego sumy takich liczb i uzupełniają schemat. Poznają w ten sposób niek...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
4396
Ciekawe zadania – własności liczb dwucyfrowych
Ciekawe zadania – własności liczb dwucyfrowych

Scenariusz zajęć kółka matematycznego w gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie szukają wśród wszystkich liczb dwucyfrowych różnych własności liczb. Pracują w grupach, wykonują tabelę w arkuszu kalkulacyjnym i obliczają sumy liczb: dwucyfr...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
6064
Test zadania zamknięte, segmenty. Podzielność i własności liczb naturalnych.
Test zadania zamknięte, segmenty. Podzielność i własności liczb naturalnych.

Zadania zamknięte złożone z trzech segmentów. Uczeń sam zapisuje odpowiedź. Trudność zadań zróżnicowana

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
11167
Test wyboru dotyczący podzielności liczb
Test wyboru dotyczący podzielności liczb

Test wyboru, poprawna tylko jedna odpowiedź, trudność zadań zróżnicowana.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
4140
Test jednokrotnego wyboru. Własności liczb naturalnych i ich podzielności.
Test jednokrotnego wyboru. Własności liczb naturalnych i ich podzielności.

Test, w którym uczeń udziela odpowiedzi na podstawie podanych informacji - zagadnienie własności liczb naturalnych. Trudność zadań zróżnicowana.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
17683
Obliczanie NWW
Obliczanie NWW

Plansza składająca się z dwóch części – podaje w kolejnych krokach sposób obliczania NWD dwóch liczb (1a) oraz NWW dwóch liczb (1b). Może być wykorzystywana w różnych sytuacjach – podczas wprowadzania tych po...

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5804
Liczba pierwsza czy nie?
Liczba pierwsza czy nie?

Animacja przedstawia, jak za pomocą kalkulatora rozkładać liczby na czynniki pierwsze.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3060
Czynniki pierwsze
Czynniki pierwsze

Animacja objaśnia, jak rozłożyć na czynniki pierwsze dodatnią liczbę całkowitą.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3288