A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

12 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Matematyka Punkt podstawy programowej 2.4

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny

Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
48241
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań
Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań

Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Działania na liczbach naturalnych – rozwiązywanie zadań”, realizowanego w klasie IV. Jest toczternasta lekcja z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie uk...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
13978
Dzielenie liczb naturalnych
Dzielenie liczb naturalnych

Scenariusz lekcji w zakresie tematu „Dzielenie liczb naturalnych”, realizowanego w klasie IV szkoły podstawowej. Jest to czwarta lekcja z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie utrwalają pojęcia dzielnej, d...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
6436
Odejmowanie liczb naturalnych
Odejmowanie liczb naturalnych

Temat „Odejmowanie liczb naturalnych ” realizowany w klasie czwartej jest drugą lekcją z działu „Działania na liczbach naturalnych”. Uczniowie przypominają sobie określenia odjemnej, odjemnika i różnicy. Obliczają odjemnik l...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5822
Test zadania zamknięte, segmenty. Podzielność i własności liczb naturalnych.
Test zadania zamknięte, segmenty. Podzielność i własności liczb naturalnych.

Zadania zamknięte złożone z trzech segmentów. Uczeń sam zapisuje odpowiedź. Trudność zadań zróżnicowana

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
11090
Znalezienie współczynników i przypomnienie
Znalezienie współczynników i przypomnienie

Animacja przedstawia obliczanie ilorazu i reszty.

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
2718
Dzielenie sumy przez jednomian
Dzielenie sumy przez jednomian

Animacja objaśnia rozdzielność dzielenia względem dodawania.

Gimnazjum
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
4477
Dzielenie sposobem pisemnym
Dzielenie sposobem pisemnym

Karta pracy ucznia ułatwiająca sprawdzenie umiejętności z zakresu dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe bez reszty i z resztą oraz zastosowanie tej umiejętności w praktyce poprzez rozwiązanie zadania z treścią.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
22108
Dzielenie z resztą
Dzielenie z resztą

Scenariusz lekcji wprowadzająco-ćwiczeniowej dotyczącej dzielenia z resztą. Rozwiązując zadania proponowane na lekcję uczeń dowiaduje się, w jakich sytuacjach, w życiu codziennym, ma zastosowanie dzielenie z resztą. Jednocześnie utrwala tabliczkę mnożenia...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
9521
Dzielenie liczb naturalnych – algorytm dzielenia
Dzielenie liczb naturalnych – algorytm dzielenia

Scenariusz lekcji, która ma na celu przypomnienie algorytmu dzielenia pisemnego liczb, kształcenie umiejętności pisemnego dzielenia liczb.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5051
Podzielność liczb (2)
Podzielność liczb (2)

Lekcja omawiająca dzielenie i podzielność liczb.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5299
Generator reszt
Generator reszt

Ekran omawiający własności reszty z dzielenia.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
2869