A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

14 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Matematyka Punkt podstawy programowej 14.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny

Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
50035
Szachy
Szachy

Animacja przedstawia grę w szachy.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
2775
Pole rombu
Pole rombu

Scenariusz dotyczy wprowadzenia wzoru na obliczanie pola rombu i obliczania pola powierzchni rombu.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
4037
Pola figur płaskich
Pola figur płaskich

Ekran kontynuujący zagadnienie pola w ćwiczeniach dotyczących sytuacji z życia codziennego.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
8037
Proste równania liniowe
Proste równania liniowe

Lekcja nauczycielska ma za zadanie zapoznać ucznia z pojęciem równania, z tworzeniem i rozwiązywaniem równań liniowych a także pokazać jak wykorzystywać równania liniowe do rozwiązywania problemów praktycznych.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
8119
Zadania trudniejsze - równania liniowe
Zadania trudniejsze - równania liniowe

Ekran zawiera ćwiczenie, po rozwiązaniu którego, zobaczymy animację mówiącę, jak dawniej zapisywano równania liniowe.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5154
Użycie równań liniowych do rozwiązywania problemów praktycznych (1)
Użycie równań liniowych do rozwiązywania problemów praktycznych (1)

Ekran zawierający animacje z dziewczynka w kuchni omawia temat użycia równań liniowych do opisu treści zadania.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5558
Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Lekcja  omawia wyrażenia algebraiczne, stosowanie liter do oznaczania liczb o określonych właściwościach, przedstawianie słowne wyrażeń algebraicznych, zapisywanie treści zadania w postaci wyrażenia algebraicznego.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
5523
Zadania trudniejsze - wyrażenia algebraiczne
Zadania trudniejsze - wyrażenia algebraiczne

Ekran interaktywny zawiera dwie animacje na temat turnieju szachowego oraz witania się osób, które mają na celu wspomóc poprawne zapisywanie w postaci wyrażenia algebraicznego treści zadań.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
6795
Wartość wyrażeń algebraicznych
Wartość wyrażeń algebraicznych

Ekran interaktywny przedstawia definicje wartości wyrażenia algebraicznego oraz zmiennych. Zawiera animację i symulację pokazującą, jak zmienia się wartość w zależności od podstawionej liczby za zmienną oraz ćwiczenia pomagające w zrozumieniu zagadnień....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
4888
Treść zadania jako wyrażenie algebraiczne
Treść zadania jako wyrażenie algebraiczne

Ekran zawiera animację przedstawiającą trójkąt z opisanymi kątami wewnętrznymi i omawiającą jak obliczyć za pomocą wyrażenia algebraicznego sumę kątów wewnętrznych. Znajduje się tu również ćwiczenia o latarniach ulicznych wspomagające...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
4662
Treść zadania w postaci wyrażenia algebraicznego
Treść zadania w postaci wyrażenia algebraicznego

Ekran zawiera animację przedstawiającą dziewczynkę przygotowującą ciasto, na drugiej połowie Ekranu znajdują się jabłka, gruszki i śliwki do zadania o owocach. Na drugiej zakładce znajduje się animacja przedstawiająca zeszyt, długopis i ołówek oraz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
7243