ZalogujZarejestruj

20 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Matematyka Punkt podstawy programowej 14.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
48251
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka, Matematyka
Liczba przekątnych w wielokącie
2390
2010-11-15
Liczba przekątnych w wielokącie
Animacja pokazuje zastosowanie wyrażenia algebraicznego w zadaniach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Kredki
2874
2010-11-15
Kredki
Symulacja sprawdzająca znajomość poprawnego zapisu treści zadania w formie wyrażenia algebraicznego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Pole rombu
3413
2010-11-15
Pole rombu
Karta pracy jest materiałem pomocniczym do scenariusza o obliczaniu pola powierzchni rombu, zawiera szereg ćwiczeń do wykonania na zajęciach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Pole prostokąta i kwadratu
8739
2010-11-15
Pole prostokąta i kwadratu
Karta pracy jest materiałem pomocniczym do scenariusza o obliczaniu pola powierzchni prostokąta i kwadratu, zawiera szereg ćwiczeń do wykonania na zajęciach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Pole rombu
3987
2010-11-15
Pole rombu
Scenariusz dotyczy wprowadzenia wzoru na obliczanie pola rombu i obliczania pola powierzchni rombu.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
12039
2010-11-15
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
Karta pracy pomagająca nauczycielowi sprawdzić wiedzę uczniów z zakresu mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych, zastosowania tej umiejętności w praktyce poprzez układanie zadań do podanego działania oraz rozwiązanie zadania z treścią.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Pola figur płaskich
7882
2010-11-15
Pola figur płaskich
Ekran kontynuujący zagadnienie pola w ćwiczeniach dotyczących sytuacji z życia codziennego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Przesunięcie równoległe
3658
2010-11-15
Przesunięcie równoległe
Ekran kontynuujący temat przesunięcia równoległego, ukazujący je jako przekształcenie w animacji ilustrującej przesunięcie obiektu o dany wektor.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Przykłady przesunięcia równoległego
2753
2010-11-15
Przykłady przesunięcia równoległego
Ekran przedstawiający przykłady przesunięcia równoległego w sytuacjach codziennych wraz z wektorami ilustrującymi dany ruch.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Proste równania liniowe
7973
2010-11-15
Proste równania liniowe
Lekcja nauczycielska ma za zadanie zapoznać ucznia z pojęciem równania, z tworzeniem i rozwiązywaniem równań liniowych a także pokazać jak wykorzystywać równania liniowe do rozwiązywania problemów praktycznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Zadania trudniejsze - równania liniowe
5031
2010-11-15
Zadania trudniejsze - równania liniowe
Ekran zawiera ćwiczenie, po rozwiązaniu którego, zobaczymy animację mówiącę, jak dawniej zapisywano równania liniowe.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szukaj poza portalem: