A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

400 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 2.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Geografia


    Czytanie mapy - prezentacja
Czytanie mapy - prezentacja

Prezentacja przedstawiająca krzywą hipsograficzną oraz różnie obiekty geograficzne na świecie.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
12732

    Czytanie mapy
Czytanie mapy

Przedstawienie różnic między mapami ogólnogeograficznymi a mapami tematycznymi. Wyjaśnienie pojęcia skali. Podział na mapy topograficzne, przeglądowo-topograficzne oraz mapy przeglądowe wraz z podaniem przykładów. Wskazanie najważniejszych form u...

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
9229

    Czytanie mapy - ćwiczenie
Czytanie mapy - ćwiczenie

Ilustracja interaktywna przedstawiająca najważniejsze formy ukształtowania powierzchni Ziemi oraz sposoby ich przedstawienia na mapie.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
14689

    Krajobraz wulkaniczny
Krajobraz wulkaniczny

Obrazy przedstawiające zagadnienia związane z wulkanami oraz trzęsieniami ziemi.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
39471

    Trzęsienia ziemi i wulkany
Trzęsienia ziemi i wulkany

Film przedstawiający zagadnienia związane z trzęsieniami ziemi oraz wulkanami.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
12914

    Budowa litosfery
Budowa litosfery

Wyjaśnienie pojęcia - płyta litosfery. Przedstawienie cech płytowej budowy litosfery oraz wskazanie związków między jej budową a występowaniem zjawisk wulaknicznych i trzęsień ziemi. Omówienie stref oraz skutków trzęsień ziemi. Wskazanie na mapie...

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
10011

    Rodzaje skał
Rodzaje skał

Przedstawienie rodzajów skał, wskazanie ich cech oraz najczęstszych obszarów występowania w Polsce. Przypomnienie procesów geologicznych prowadzących do kształtowania powierzchni skorupy ziemskiej i powstawania skał.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4484

    Granit, węgiel, marmur
Granit, węgiel, marmur

Obrazy przedstawiające zestaw skał.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
8429

    Rodzaje skał - ćwiczenie
Rodzaje skał - ćwiczenie

Ćwiczenie sprawdzające znajomość rodzajów skał.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
5795

    Przeszłość geologiczna Polski - film
Przeszłość geologiczna Polski - film

Film przedstawiający przeszłość geologiczną Polski.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
14845

    Przeszłość geologiczna Polski - prezentacja
Przeszłość geologiczna Polski - prezentacja

Prezentacja przedstawiająca zagadnienia związane z przeszłością geologiczną Polski.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
16302

    Przeszłość geologiczna Polski
Przeszłość geologiczna Polski

Omówienie najważniejszych wydarzeń z przeszłości geologicznej Polski. Wyjaśnienie czym są struktury geologiczne i orogeneza. Przedstawienie struktury geologicznej Polski.

Gimnazjum
Geografia
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
9840