ZalogujZarejestruj

145 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 9.10 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki


    Czytanie mapy - prezentacja
12569
2013-11-23
Czytanie mapy - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca krzywą hipsograficzną oraz różnie obiekty geograficzne na świecie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Czytanie mapy
9075
2013-11-23
Czytanie mapy
Przedstawienie różnic między mapami ogólnogeograficznymi a mapami tematycznymi. Wyjaśnienie pojęcia skali. Podział na mapy topograficzne, przeglądowo-topograficzne oraz mapy przeglądowe wraz z podaniem przykładów. Wskazanie najważniejszych form u...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Czytanie mapy - ćwiczenie
14507
2013-11-23
Czytanie mapy - ćwiczenie
Ilustracja interaktywna przedstawiająca najważniejsze formy ukształtowania powierzchni Ziemi oraz sposoby ich przedstawienia na mapie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Położenie obiektów geograficznych na fotografiach
3972
2013-11-23
Położenie obiektów geograficznych na fotografiach
Charakterystyka map topograficznych. Przedstawienie źródeł informacji geograficznej oraz sposobów odczytywania położenia obiektów na mapach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Palcem po mapie
4790
2013-11-23
Palcem po mapie
Ćwiczenie sprawdzające znajomość znaków topograficznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Planowanie wycieczki samochodowej
4237
2013-11-23
Planowanie wycieczki samochodowej
Film o planowaniu wycieczek zagranicznych przy pomocy Google Maps oraz TripAdvisor.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Przeszłość geologiczna Polski - film
14729
2013-11-23
Przeszłość geologiczna Polski - film
Film przedstawiający przeszłość geologiczną Polski.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Rzeźba terenu – film
6095
2013-11-23
Rzeźba terenu – film
Film o Himalajach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Rzeźba terenu – ćwiczenie
5065
2013-11-23
Rzeźba terenu – ćwiczenie
Ilustracja interaktywna przedstawiająca różne formy ukształtowania terenu.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Formy ukształtowania powierzchni Ziemi
6453
2013-11-23
Formy ukształtowania powierzchni Ziemi
Przypomnienie wiadomości na temat form ukształtowania powierzchni Ziemi. Wskazanie etapów procesu kształtowania rzeźby terenu: w tym oceanów i lądów. Zdefiniowanie i porównanie pojęć: góry, wyżyny, niziny, szelf, stok kontynentalny, basen oceanic...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Typy wybrzeży morskich
4679
2013-11-23
Typy wybrzeży morskich
Ilustracja interaktywna prezentująca typy wybrzeży morskich.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Wietrzenie i erozja - film
7469
2013-11-23
Wietrzenie i erozja - film
Film prezentujący budującą i niszczącą działalność lodowców i lądolodów.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Szukaj poza portalem: