ZalogujZarejestruj

249 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 7.13 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki


    Zdobywanie informacji turystycznych o mieście
7142
2013-11-23
Zdobywanie informacji turystycznych o mieście
Film przedstawiający jak zdobywać informacje turystyczne przy pomocy serwisu internetowego Tripadvisor.com.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Europa wita - prezentacja
18249
2013-11-23
Europa wita - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca zagadnienia związane z turystyką europejską.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Turystyka w Europie
8404
2013-11-23
Turystyka w Europie
Omówienie czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych sprzyjających rozwojowi turystyki w Europie. Wskazanie pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju turystyki w Europie. Opracowanie trasy wycieczki podając atrakcje turystyczne.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Europa Południowa - ćwiczenie
8408
2013-11-23
Europa Południowa - ćwiczenie
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę na temat miast Europy Południowej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Europa Południowa
9740
2013-11-23
Europa Południowa
Wskazanie krajów Europy Południowej oraz związków między rozwojem turystyki w tamtych regionach a warunkami przyrodniczymi i dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Walory turystyczne Europy Południowej
21672
2013-11-23
Walory turystyczne Europy Południowej
Obrazy przedstawiające walory turystyczne Europy Południowej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Położenie obiektów geograficznych na fotografiach
3948
2013-11-23
Położenie obiektów geograficznych na fotografiach
Charakterystyka map topograficznych. Przedstawienie źródeł informacji geograficznej oraz sposobów odczytywania położenia obiektów na mapach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Palcem po mapie
4752
2013-11-23
Palcem po mapie
Ćwiczenie sprawdzające znajomość znaków topograficznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Planowanie wycieczki samochodowej
4207
2013-11-23
Planowanie wycieczki samochodowej
Film o planowaniu wycieczek zagranicznych przy pomocy Google Maps oraz TripAdvisor.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Ochrona środowiska w Polsce - film
5870
2013-11-23
Ochrona środowiska w Polsce - film
Film o Słowińskim Parku Narodowym.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Ochrona środowiska w Polsce
4158
2013-11-23
Ochrona środowiska w Polsce
Wyjaśnienie pojęć: rezerwat przyrody, park narodowy oraz park krajobrazowy. Omówienie sposobów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Rozmieszczenie Parków Narodowych
7171
2013-11-23
Rozmieszczenie Parków Narodowych
Ćwiczenie interaktywne polegające na identyfikacji lokalizacji poszczególnych parków narodowych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Szukaj poza portalem: