ZalogujZarejestruj

47 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 6.1 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki


    Czytanie mapy - prezentacja
12562
2013-11-23
Czytanie mapy - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca krzywą hipsograficzną oraz różnie obiekty geograficzne na świecie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Czytanie mapy
9071
2013-11-23
Czytanie mapy
Przedstawienie różnic między mapami ogólnogeograficznymi a mapami tematycznymi. Wyjaśnienie pojęcia skali. Podział na mapy topograficzne, przeglądowo-topograficzne oraz mapy przeglądowe wraz z podaniem przykładów. Wskazanie najważniejszych form u...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Czytanie mapy - ćwiczenie
14500
2013-11-23
Czytanie mapy - ćwiczenie
Ilustracja interaktywna przedstawiająca najważniejsze formy ukształtowania powierzchni Ziemi oraz sposoby ich przedstawienia na mapie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
18343
2013-10-31
"Lekcja z klimatem" - Pakiet edukacyjny, scenariusze lekcji i materiały pomocnicze
Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań obecnych czasów, dlatego niezbędna jest rzetelna edukacja w tym zakresie, dotycząca klimatu, jego zmian oraz możliwości zapobiegania im. Przygotowane scenariusze są źródłem wiedzy oraz fachow...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Wiedza o społeczeństwie
Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
8419
2010-11-15
Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
Lekcja umożliwia poznanie ilościowych i jakościowych metod prezentacji zjawisk geograficznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Współrzędne geograficzne
9069
2010-11-15
Współrzędne geograficzne
Lekcja utrwala umiejętność odczytywania współrzędnych geograficznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Mapa pogodowa Europy
3676
2010-11-15
Mapa pogodowa Europy
Mapa pokazuje stan pogody 6 kwietnia 2000 roku o godz. 24:00.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Rzeki w Polsce
8994
2010-11-15
Rzeki w Polsce
Mapa przedstawia ważne rzeki Polski i ich dorzecza.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Morze Jawajskie
11549
2010-11-15
Morze Jawajskie
Mapa pokazuje Morze Jawajskie jako przykład morza międzywyspowego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Morze Śródziemne
41478
2010-11-15
Morze Śródziemne
Mapa pokazuje Morze Śródziemne jakom przykład morza wewnętrznego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Położenie Polski w Europie i na świecie
5373
2010-11-15
Położenie Polski w Europie i na świecie
Omówienie położenia Polski na tle Europy i świata. Ukazanie głównych cech terytorium Polski – powierzchni, granic, najdalej wysuniętych punktów granicy kraju. Przedstawiono też konsekwencje przyrodnicze położenia Polski.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Greenwich - południk zerowy
4455
2010-11-15
Greenwich - południk zerowy
Zdjęcie przedstawia Królewskie Obserwatorium Astronomiczne, które znajduje się w Greenwich - dzielnicy Londynu.Na ścianie Królewskiego  Obserwatorium Astronomicznego wyznaczono przebieg południka zerowgo, nazywanego południkiem G...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Szukaj poza portalem: