ZalogujZarejestruj

39 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 10.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki


    Urząd pracy
6672
2013-11-23
Urząd pracy
Obrazy przedstawiające bezrobocie rejestrowe w Polsce w latach 2011-2012, stopę bezrobocia i liczbę bezrobotnych oraz inne zagadnienia związane z problemem bezrobocia.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Problemy na rynku pracy w Polsce
5837
2013-11-23
Problemy na rynku pracy w Polsce
Omówienie problemów na rynku pracy w Polsce oraz we własnym regionie. Wskazanie przyczyn bezrobocia w Polsce oraz ich społecznych i ekonomicznych skutków.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Problemy na rynku pracy w Polsce - ćwiczenie
7001
2013-11-23
Problemy na rynku pracy w Polsce - ćwiczenie
Ćwiczenie polegające na omówieniu zmiany w strukturze bezrobocia w Polsce po 1989 roku oraz przyczyn bezrobocia.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Środowiska przyrodnicze sąsiadów Polski
12074
2013-11-23
Środowiska przyrodnicze sąsiadów Polski
Przedstawienie położenia Polski w Europie. Wskazanie krajów sąsiadujących z Polską. Omówienie środowiska przyrodniczego krajów sąsiadujących oraz wskazane ich zróżnicowania społecznego i gospodarczego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Sąsiedzi Polski
32290
2013-11-23
Sąsiedzi Polski
Obrazy przedstawiające flagi krajów sąsiadujących z Polską, a także przykłady ich charakterystycznych atrakcji turystycznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Sąsiedzi Polski - karta pracy
11922
2013-11-23
Sąsiedzi Polski - karta pracy
Tworzenie wykresu struktury narodowościowej ludności Niemiec oraz Słowacji w 2007 roku, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Obrazy przedstawiające gospodarkę Niemiec
7528
2013-11-23
Obrazy przedstawiające gospodarkę Niemiec
Obrazy przedstawiające: cechy środowiska naturalnego Niemiec, rozwinięte gałęzie produkcji Niemiec, eksport i import kraju, inne dziedziny gospodarki, znaczenie Niemiec w rozwoju gospodarczym Europy i świata, stan środowiska
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Rozwój gospodarczy Niemiec
5262
2013-11-23
Rozwój gospodarczy Niemiec
Przypomnienie wiadomości o rozwoju gospodarczym. Wskazanie głównych czynników rozwoju gospodarczego. Na czym polega dynamiczny rozwój gospodarczy Niemiec.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Produkcja samochodów w krajach dziewięciu największych producentów
3280
2013-11-23
Produkcja samochodów w krajach dziewięciu największych producentów
Obliczanie udziału procentowego poszczególnych krajów w światowej produkcji samochodów, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Demografia Polski
8178
2013-11-23
Demografia Polski
Przedstawienie danych dotyczących demografii Polski: liczba ludności, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, struktury płci, średniej długości życia oraz wyjaśnienie poszczególnych pojęć. Obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego, zgonów i ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Demografia Polski - karta pracy
9464
2013-11-23
Demografia Polski - karta pracy
Tworzenie wykresów obrazujących zmiany liczny ludności oraz przyrost naturalny, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Demografia Polski - ćwiczenie
5952
2013-11-23
Demografia Polski - ćwiczenie
Opisuje rozkład demograficzny w Polsce na przykładach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Szukaj poza portalem: