ZalogujZarejestruj

11 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Geografia Punkt podstawy programowej 10.11 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Struktura powierzchni zasiewów (2005 r.)
4144
2010-11-15
Struktura powierzchni zasiewów (2005 r.)
Schemat przedstawia strukturę powierzchni zasiewów w Polsce w 2005 r.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Gleba bielica
5618
2010-11-15
Gleba bielica
Ilustracja przedstawia glebę bielicę.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Użytkowanie ziemi w Polsce
4235
2010-11-15
Użytkowanie ziemi w Polsce
Film przedstawia użytkowanie ziemi w Polsce.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Cechy polskiego rolnictwa
4831
2010-11-15
Cechy polskiego rolnictwa
Film przedstawia cechy polskiego rolnictwa.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Funkcje rolnictwa
3484
2010-11-15
Funkcje rolnictwa
Tablica poglądowa przydatna przy realizacji tematu dotyczącego roli rolnictwa w funkcjonowaniu państwa.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Produkcja roślinna – scenariusz
7697
2010-11-15
Produkcja roślinna – scenariusz
Zajęcia obejmują zakres treści: wpływ warunków klimatycznych, glebowych i wodnych na rozwój produkcji roślinnej w Polsce. Uczniowie wyszukują i wykazują związki między rodzajem upraw, a żyznością gleb. Na lekcji kształcona jest umiejętność...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Produkcja roślinna – karta pracy
7430
2010-11-15
Produkcja roślinna – karta pracy
Zajęcia obejmują zakres treści: wpływ warunków klimatycznych, glebowych i wodnych na rozwój produkcji roślinnej w Polsce. Uczniowie wyszukują i wykazują związki między rodzajem upraw, a żyznością gleb. Na lekcji kształcona jest umiejętność...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Produkcja zwierzęca
7013
2010-11-15
Produkcja zwierzęca
Lekcja jest realizacją hasła programowego: Rolnictwo. Zakres treści obejmuje wykazanie wpływu warunków naturalnych na rozmieszczenie produkcji zwierzęcej w Polsce. Uczniowie poznają główne kierunki chowu i hodowli zwierząt w Polsce oraz znac...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Produkcja zwierzęca
5242
2010-11-15
Produkcja zwierzęca
Karta pracy do lekcji realizującej hasło programowe: Rolnictwo. Zakres treści obejmuje wykazanie wpływu warunków naturalnych na rozmieszczenie produkcji zwierzęcej w Polsce. Uczniowie poznają główne kierunki chowu i hodowli zwierząt w Polsce...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Warunki rozwoju rolnictwa - karta pracy
7941
2010-11-15
Warunki rozwoju rolnictwa - karta pracy
Karta pracy będąca uzupełnieniem do lekcji z działu "Rolnictwo". Jej głównym celem jest ukazanie funkcji rolnictwa, warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych rozwoju rolnictwa w Polsce. Uczniowie pracując w grupach metodą SWOT, oceniają m...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Użytkowanie ziemi w Polsce
2575
2010-11-15
Użytkowanie ziemi w Polsce
Ilustracja przedstawia mapę użytkowania ziemi w Polsce.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Szukaj poza portalem: