A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

61 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Fizyka Punkt podstawy programowej 5.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Fizyka

Ruch elementów płynu
Ruch elementów płynu

Animacja przedstawia budowę molekularną płynów oraz płyny jako ośrodki ciągłe składające się z eleme...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2088
2010-11-15
Moc elektrowni wodnej
Moc elektrowni wodnej

Ilustracja animowana pokazuje, jak zmienia się moc elektrowni wodnej w zależności od wysokości spięt...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2077
2010-11-15
Schemat elektrowni wodnej
Schemat elektrowni wodnej

Ilustracja przedstawia schemat elektrowni wodnej oraz zastosowanie prawa Bernouliego.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3090
2010-11-15
Ciśnienie i energia potencjalna płynu
Ciśnienie i energia potencjalna płynu

Ilustracja animowana pokazuje, jak zmieniają się wartości ciśnienia i energii potencjalnej jednostko...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2112
2010-11-15
Zachowanie smoły
Zachowanie smoły

Ilustracja animowana przedstawia zachowanie się smoły pod wpływem różnych sił.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2808
2010-11-15
Reakcja ciał stałych i płynów na przyłożone siły
Reakcja ciał stałych i płynów na przyłożone siły

Animacja przedstawia reakcję płynów i ciał stałych na przyłożoną siłę oraz powstawanie naprężeń wewn...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1439
2010-11-15
Działanie prasy hydraulicznej
Działanie prasy hydraulicznej

Animacja przedstawia działanie tzw. prasy hydraulicznej, w której, przy zmianie powierzchni pierwsze...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3367
2010-11-15
Maksymalne zwielokrotnienie siły
Maksymalne zwielokrotnienie siły

Animacja przedstawia tzw. prasę hydrauliczną, w której przy zmianie powierzchni pierwszego tłoka zmi...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2190
2010-11-15
Zależność ciśnienia w zbiorniku od przyłożonych sił zewnętrznych
Zależność ciśnienia w zbiorniku od przyłożonych sił zewnętrznych

Symulacja przedstawia wpływ sił zewnętrznych na zmianę ciśnienia w zbiorniku.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2178
2010-11-15
Siły przyłożone do tłoków
Siły przyłożone do tłoków

Ilustracja pokazuje, jaką wartość siły należy przyłożyć do tłoka, aby wartość ciśnienia zmieniała si...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
3172
2010-11-15
Ciśnienie działające na ciecz
Ciśnienie działające na ciecz

Ilustracja przedstawia zbiorniki wypełnione cieczą z wmontowanymi manometrami mierzącymi wewnątrz ci...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2810
2010-11-15
Ciśnienie na wybranej głębokości
Ciśnienie na wybranej głębokości

Ilustracja pokazuje, czy wartość ciśnienia jest zależna od kształtu i kąta, pod jakim ustawiona jest...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1747
2010-11-15