ZalogujZarejestruj

35 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Fizyka Punkt podstawy programowej 2.9 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Prędkość, droga, czas – analiza informacji
6577
2010-11-15
Prędkość, droga, czas – analiza informacji
Wypełniając schemat 9b uczniowie czytają dane podane na wykresie drogi, obliczają prędkości. Analizują treść zadania tekstowego na prędkość, drogę i czas i uzupełniają treść poleceń do zadania.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Prędkość, droga i czas
5338
2010-11-15
Prędkość, droga i czas
Wypełniając schemat 9a uczniowie zamieniają jednostki prędkości według wzoru. Korzystając z  na S, v, t uzupełniają tabelę, zamieniając jednocześnie jednostki.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Ruch jednostajny prostoliniowy
5900
2010-11-15
Ruch jednostajny prostoliniowy
Materiał definiuje ruch jednostajny prostoliniowy. Oprócz definicji podano przykładowe zadanie wraz z rozwiązaniem oraz wykres ruchu.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Prędkość chwilowa i prędkość średnia
5969
2010-11-15
Prędkość chwilowa i prędkość średnia
Schemat zwraca uwagę na różnicę występującą pomiędzy prędkością średnią a chwilową. Podano przykład wyznaczania prędkości średniej dla ruchu ciała zmiennego w czasie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Ruch jednostajny prostoliniowy
17252
2010-11-15
Ruch jednostajny prostoliniowy
Za pomocą schematu przedstawiono definicję oraz podstawowe wzory dla ruchu jednostajnego prostoliniowego. Zwrócono uwagę na to, iż drogi przebyte w jednakowych odstępach czasu są równe.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Wprowadzamy układ odniesienia
3020
2010-11-15
Wprowadzamy układ odniesienia
Scenariusz lekcji fizyki, w trakcie której uczniowie wykonując kolejne ćwiczenia polegające na opisywaniu ruchu przekonują się, że wprowadzenie układu odniesienia jest konieczne oraz, że ruch i spoczynek są względne. Scenariusz jest drugą...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Problemy przy opisie ruchu
3270
2010-11-15
Problemy przy opisie ruchu
Podczas lekcji uczniowie wykonując kolejne ćwiczenia polegające na opisywaniu ruchu doświadczają trudności w jego jednoznacznym opisaniu, przyswajają sobie podstawowe pojęcia używane przy jego opisie oraz nabierają przekonania o konieczności wprowadzenia ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Powtórzenie wiadomości o ruchu ciał
6767
2010-11-15
Powtórzenie wiadomości o ruchu ciał
Uczniowie w formie konkursu powtarzają wiadomości o ruchu ciał. Konkurs składa się z trzech rund. Każda runda konkursu poświęcona jest innemu zagadnieniu: definicjom, pojęciom i wielkościom, wzorom i zależnościom oraz zadaniom rachunkowym. Scenariusz jest...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Matematyka - doskonały język opisu
2851
2010-11-15
Matematyka - doskonały język opisu
Uczniowie poznają wyrażenia algebraiczne, którymi można opisać ruchy ciał oraz zdefiniować pojęcia stosowane w opisie. Uczniowie zapoznają się ze sposobami zapamiętywania wzorów oraz stosowania ich w zadaniach rachunkowych. Scenariusz jest d...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Nazwijmy to prędkość
2078
2010-11-15
Nazwijmy to prędkość
Podczas lekcji uczniowie ugruntują swoje rozumienie pojęcia prędkości i jednostki prędkości, a także zrozumieją różnice między wektorem prędkości, a wartością tego wektora. Scenariusz jest szóstą częścią cyklu lekcji „Zrozumiale o ruch...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Ruchy ze zmienną prędkością
2697
2010-11-15
Ruchy ze zmienną prędkością
Podczas lekcji uczniowie obserwują ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony oraz analizują wyniki wykonanych pomiarów. Samodzielnie formułują wnioski dotyczące ruchu jednostajnie zmiennego. Poznają pojęcia prędkości chwilowej i średniej. ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Ruch jednostajny
3360
2010-11-15
Ruch jednostajny
Podczas lekcji uczniowie badają ruch jednostajny wykonując samodzielnie doświadczenia oraz analizę ich wyników. Scenariusz jest piątą częścią cyklu lekcji „Zrozumiale o ruchu” dotyczących opisu ruchu ciał.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szukaj poza portalem: