ZalogujZarejestruj

33 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Biologia Punkt podstawy programowej 8.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Tu zaszła zmiana
6804
2013-11-26
Tu zaszła zmiana
Zapoznanie uczniów z pojęciem zanieczyszczenia środowiska.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia
Zanieczyszczenie środowiska
5166
2013-11-26
Zanieczyszczenie środowiska
Zapoznanie uczniów z pojęciem zanieczyszczenia środowiska.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia
Sprzątanie świata
4345
2013-11-26
Sprzątanie świata
Zapoznanie uczniów z pojęciem zanieczyszczenia środowiska.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia
Odnawialne źródła energii - scenariusze lekcji
44187
2013-09-30
Odnawialne źródła energii - scenariusze lekcji
Strona zawiera 21 scenariuszy zajęć wspomagających proces edukacji i poznawania przez ucznia tematyki odnawialnych źródeł energii. Scenariusze dotyczą wszystkich etapów edukacyjnych.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Przyroda
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Pozyskiwanie energii a ochrona środowiska
6210
2010-11-15
Pozyskiwanie energii a ochrona środowiska
Scenariusz lekcji prowadzonej w formie debaty, w trakcie której uczniowie prezentują swoje argumenty dotyczące korzyści i zagrożeń wynikających z różnych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Przyroda, Technika
Role lasów
6349
2010-11-15
Role lasów
Schemat przedstawia podstawowe role lasów. Dzięki lasom możliwa jest egzystencja wielu gatunków roślin i zwierząt. Ponadto lasy wpływają na klimat. Schemat można wykorzystać podczas lekcji związanych z ekologią.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Przyroda, Technika
Ekosystem pola uprawnego
14595
2010-11-15
Ekosystem pola uprawnego
Prezentacja multimedialna przedstawiająca ekosystem pola uprawnego.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Język kaszubski, Przyroda
Wskaźniki biologiczne
2657
2010-11-15
Wskaźniki biologiczne
Zdjęcie przedstawia zarastające jezioro jako przykład, że czystość wody możemy stwierdzić po roślinności porastającej zbiorniki wodne.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Przyroda
Wskaźniki fizyczne
2741
2010-11-15
Wskaźniki fizyczne
Ilustracja – wskaźnik fizyczny, według którego można określać czystość wód.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia
Źródła zanieczyszczenia wody
5220
2010-11-15
Źródła zanieczyszczenia wody
Animacja przedstawia zagrożenia dla czystości wody: przemysł, wysypiska śmieci, spłukiwanie zanieczyszczeń.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Przyroda
Efekt cieplarniany
4347
2010-11-15
Efekt cieplarniany
Scenariusz lekcji, której celem jest przekazanie informacji o efekcie cieplarnianym. Omówione zostają skutki, jakie może wywołać ocieplenie klimatu. Podczas lekcji uczniowie pracują w grupach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Przyroda
Dziura ozonowa
4226
2010-11-15
Dziura ozonowa
Scenariusz lekcji, która dostarcza uczniom informacji o dziurze ozonowej. Zawiera wyjaśnienie pojęć: freon, ozon, promieniowanie ultrafioletowe.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Biologia, Geografia, Przyroda
Szukaj poza portalem: