ZalogujZarejestruj

126 zasobów Edukacja wczesnoszkolna Język obcy nowożytny Punkt podstawy programowej 10 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Ciało - czyli z czego się składam. Wprowadzenie słownictwa związanego z częściami ciała - scenariusz
2668
2016-11-22
Ciało - czyli z czego się składam. Wprowadzenie słownictwa związanego z częściami ciała - scenariusz
Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą nabywać umiejętności rozumienia i wymawiania słów w języku angielskim, jak również rozwijać umiejętności słuchania i zapamiętywania.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - załącznik 4
3909
2016-11-22
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - załącznik 4
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać ciekawość poznawczą i zainteresowanie językiem obcym, a także będą się przygotowywać do dalszej nauki.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - załącznik 1
1922
2016-11-22
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - załącznik 1
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać ciekawość poznawczą i zainteresowanie językiem obcym, a także będą się przygotowywać do dalszej nauki.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - załącznik 3
1891
2016-11-22
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - załącznik 3
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać ciekawość poznawczą i zainteresowanie językiem obcym, a także będą się przygotowywać do dalszej nauki.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - scenariusz
2177
2016-11-22
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - scenariusz
Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać ciekawość poznawczą i zainteresowanie językiem obcym, a także będą się przygotowywać do dalszej nauki.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - załącznik 2
1745
2016-11-22
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - załącznik 2
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać ciekawość poznawczą i zainteresowanie językiem obcym, a także będą się przygotowywać do dalszej nauki.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple - scenariusz
2565
2016-11-08
In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple - scenariusz
Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą kształtować umiejętności wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych oraz rozwijac myślenie przyczynowo-skutkowe.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple - załącznik 1
2205
2016-11-08
In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple - załącznik 1
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować umiejętności wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych oraz rozwijac myślenie przyczynowo-skutkowe.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - załącznik 2
2882
2016-11-08
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - załącznik 2
Załącznik do scenariusza lekcji, na której dzieci będą wzbogacać słownictwo oraz kształtować umiejętności wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych. 
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - scenariusz
2087
2016-11-08
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - scenariusz
Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą wzbogacać słownictwo oraz kształtować umiejętności wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych. 
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - załącznik 1
1824
2016-11-08
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - załącznik 1
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą wzbogacać słownictwo oraz kształtować umiejętności wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych. 
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
 What are you wearing today? I'm wearing t-shirt and trousers. Słownictwo związane z ubraniami. Wprowadzenie elementów czasu Present Continiuous - I'm wearing… - załącznik 1o
1908
2016-11-08
What are you wearing today? I'm wearing t-shirt and trousers. Słownictwo związane z ubraniami. Wprowadzenie elementów czasu Present Continiuous - I'm wearing… - załącznik 1o
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą poznawać nowe  słownictwo oraz nabywać umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Szukaj poza portalem: