ZalogujZarejestruj

13 zasobów Edukacja wczesnoszkolna Edukacja matematyczna Punkt podstawy programowej 6.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Kto ma więcej wody?
4902
2013-08-20
Kto ma więcej wody?
Ćwiczenie interaktywne - utrwala umiejętność porównywania ilości płynów w naczyniu i ćwiczy posługiwanie się określeniami: litr, pół litra, ćwierć litra.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Przygotowania do przyjecia
4767
2013-08-20
Przygotowania do przyjecia
Karta pracy - zadania związane z prawidłowym odczytywaniem i obliczaniem wyników pomiarów pojemności.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Ile to litrów?
7891
2013-08-20
Ile to litrów?
Ćwiczenie interaktywne - utrwalanie pojęć związanych z mierzeniem pojemności.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Wydajemy przyjęcie
10209
2013-08-20
Wydajemy przyjęcie
Uczniowie odmierzają płyny różnymi miarkami, używają określeń: litr, pół litra, ćwierć litra, rozwiązują zadania tekstowe z użyciem miar pojemności.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Jak zmierzyć wodę?
5550
2013-08-20
Jak zmierzyć wodę?
Interaktywna pomoc dydaktyczna, której wykorzystanie umożliwia prowadzącemu zajęcia przygotowanie zadań z zakresu odmierzania płynów i używania odpowiednich określeń miar, wraz z ilustracją graficzną (np. na tablicy interaktywnej). ...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Woda zdrowia doda
5873
2013-08-20
Woda zdrowia doda
Uczniowie mierzą pojemności, utrwalają umiejętność posługiwania się jednostkami pojemności, rozwiązują zadania tekstowe.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Eksperymentujemy i liczymy
5377
2013-08-20
Eksperymentujemy i liczymy
Karta pracy - zawiera zadania związane z odmierzaniem płynów, zapisywaniem wyników pomiaru oraz obliczaniem pojemności naczyń.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Stacja benzynowa
3235
2013-08-20
Stacja benzynowa
Dzieci ćwiczą rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem pojemności, wykonywanie prostych obliczeń z wykorzystaniem miar pojemności, dokonują operacji pamięciowych na liczbach w zakresie 100.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Na stacji benzynowej
3464
2013-08-20
Na stacji benzynowej
Karta pracy - zadania związane z obliczeniami miar pojemności oraz obliczeniami pieniężnymi.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Tankujemy do pełna
3443
2013-08-20
Tankujemy do pełna
Zestaw ilustracji przedstawiających - umownie - różne marki samochodów wraz z pojemnością baków; wykorzystywanych do tworzenia zadań tekstowych przez nauczyciela (zgodnie ze scenariuszem zajęć).
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (zasoby multimedialne)
13649
2013-05-06
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej stosowania przez dzieci czasowników w odpowiedniej formie gramatycznej, jak również kształcenia umiejętności związanych z odróżnianiem i stosowaniem odpowiedniej liczby czasownik&...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (scenariusz lekcji)
10733
2013-05-06
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (scenariusz lekcji)
Scenariusz lekcji dotyczącej stosowania przez dzieci czasowników w odpowiedniej formie gramatycznej, jak również kształcenia umiejętności związanych z odróżnianiem i stosowaniem odpowiedniej liczby czasowników.Scenariusz obejmu...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna
Szukaj poza portalem: