A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Edukacja wczesnoszkolna Edukacja matematyczna Punkt podstawy programowej 6.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Edukacja matematyczna

Kto ma więcej wody?
Kto ma więcej wody?

Ćwiczenie interaktywne - utrwala umiejętność porównywania ilości płynów w naczyniu i ćwiczy posługiwanie się określeniami: litr, pół litra, ćwierć litra.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
4899
Przygotowania do przyjecia
Przygotowania do przyjecia

Karta pracy - zadania związane z prawidłowym odczytywaniem i obliczaniem wyników pomiarów pojemności.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
4763
Ile to litrów?
Ile to litrów?

Ćwiczenie interaktywne - utrwalanie pojęć związanych z mierzeniem pojemności.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
7881
Wydajemy przyjęcie
Wydajemy przyjęcie

Uczniowie odmierzają płyny różnymi miarkami, używają określeń: litr, pół litra, ćwierć litra, rozwiązują zadania tekstowe z użyciem miar pojemności.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
10197
Jak zmierzyć wodę?
Jak zmierzyć wodę?

Interaktywna pomoc dydaktyczna, której wykorzystanie umożliwia prowadzącemu zajęcia przygotowanie zadań z zakresu odmierzania płynów i używania odpowiednich określeń miar, wraz z ilustracją graficzną (np. na tablicy interaktywnej). ...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
5546
Woda zdrowia doda
Woda zdrowia doda

Uczniowie mierzą pojemności, utrwalają umiejętność posługiwania się jednostkami pojemności, rozwiązują zadania tekstowe.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
5864
Eksperymentujemy i liczymy
Eksperymentujemy i liczymy

Karta pracy - zawiera zadania związane z odmierzaniem płynów, zapisywaniem wyników pomiaru oraz obliczaniem pojemności naczyń.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
5367
Stacja benzynowa
Stacja benzynowa

Dzieci ćwiczą rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem pojemności, wykonywanie prostych obliczeń z wykorzystaniem miar pojemności, dokonują operacji pamięciowych na liczbach w zakresie 100.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
3230
Na stacji benzynowej
Na stacji benzynowej

Karta pracy - zadania związane z obliczeniami miar pojemności oraz obliczeniami pieniężnymi.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
3457
Tankujemy do pełna
Tankujemy do pełna

Zestaw ilustracji przedstawiających - umownie - różne marki samochodów wraz z pojemnością baków; wykorzystywanych do tworzenia zadań tekstowych przez nauczyciela (zgodnie ze scenariuszem zajęć).

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
3435
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (zasoby multimedialne)
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (zasoby multimedialne)

Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej stosowania przez dzieci czasowników w odpowiedniej formie gramatycznej, jak również kształcenia umiejętności związanych z odróżnianiem i stosowaniem odpowiedniej liczby czasownik&...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja plastyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia komputerowe
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja plastyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
13636
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (scenariusz lekcji)
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (scenariusz lekcji)

Scenariusz lekcji dotyczącej stosowania przez dzieci czasowników w odpowiedniej formie gramatycznej, jak również kształcenia umiejętności związanych z odróżnianiem i stosowaniem odpowiedniej liczby czasowników.Scenariusz obejmu...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja plastyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia komputerowe
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja plastyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
10716