A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Edukacja wczesnoszkolna Edukacja matematyczna Punkt podstawy programowej 6.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Edukacja matematyczna

Kto ma więcej wody?
Kto ma więcej wody?

Ćwiczenie interaktywne - utrwala umiejętność porównywania ilości płynów w naczyniu i ćwiczy posługiw...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
5353
2013-08-20
Przygotowania do przyjecia
Przygotowania do przyjecia

Karta pracy - zadania związane z prawidłowym odczytywaniem i obliczaniem wyników pomiarów pojemności...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
5176
2013-08-20
Ile to litrów?
Ile to litrów?

Ćwiczenie interaktywne - utrwalanie pojęć związanych z mierzeniem pojemności.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
8944
2013-08-20
Wydajemy przyjęcie
Wydajemy przyjęcie

Uczniowie odmierzają płyny różnymi miarkami, używają określeń: litr, pół litra, ćwierć litra, rozwią...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
10958
2013-08-20
Jak zmierzyć wodę?
Jak zmierzyć wodę?

Interaktywna pomoc dydaktyczna, której wykorzystanie umożliwia prowadzącemu zajęcia przygotowanie za...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
5928
2013-08-20
Woda zdrowia doda
Woda zdrowia doda

Uczniowie mierzą pojemności, utrwalają umiejętność posługiwania się jednostkami pojemności, rozwiązu...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
6379
2013-08-20
Eksperymentujemy i liczymy
Eksperymentujemy i liczymy

Karta pracy - zawiera zadania związane z odmierzaniem płynów, zapisywaniem wyników pomiaru oraz obli...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
5846
2013-08-20
Stacja benzynowa
Stacja benzynowa

Dzieci ćwiczą rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem pojemności, wykonywanie prostych obliczeń...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
3478
2013-08-20
Na stacji benzynowej
Na stacji benzynowej

Karta pracy - zadania związane z obliczeniami miar pojemności oraz obliczeniami pieniężnymi.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
3784
2013-08-20
Tankujemy do pełna
Tankujemy do pełna

Zestaw ilustracji przedstawiających - umownie - różne marki samochodów wraz z pojemnością baków; wyk...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
3793
2013-08-20
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (zasoby multimedialne)
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (zasoby multimedialne)

Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej stosowania przez dzieci czasowników w odpowie...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna
14318
2013-05-06
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (scenariusz lekcji)
A to ci dopiero! Czy wiecie, jak się piecze prawdziwy polski chleb? (scenariusz lekcji)

Scenariusz lekcji dotyczącej stosowania przez dzieci czasowników w odpowiedniej formie gramatycznej,...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna
11264
2013-05-06