A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

464 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""temperatura""


Wodny świat. Temperatura
Wodny świat. Temperatura

Uczniowie ćwiczą praktyczne posługiwanie się termometrem, poznają pojęcia: właściwości, stan skupien...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
9706
2013-08-20
Ogrzewanie
Ogrzewanie

Film przedstawia ogrzewanie lodu w kolbie stożkowej.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
2664
2010-11-15
Temperatura a energia kinetyczna gazów
Temperatura a energia kinetyczna gazów

Animacja przedstawia zależność średniej prędkości i energii kinetycznej cząsteczek gazu od temperatu...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2029
2010-11-15
Podgrzewanie cieczy
Podgrzewanie cieczy

Animacja pokazuje, że objętość ogrzewanego gazu rośnie tyle razy, ile razy rośnie temperatura gazu w...

1647
2010-11-15
Temperatura
Temperatura

Ilustracja przedstawia wpływ temperatury na szybkość przemieszczania się cząsteczek w procesie dyfuz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
2087
2010-11-15
Dodajemy i odejmujemy - zadania
Dodajemy i odejmujemy - zadania

Karta pracy zawierająca zadania tekstowe dot. dodawania i odejmowania.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
8604
2013-08-20
Temperatura wrzenia
Temperatura wrzenia

Symulacja wyjaśnia, na czym polega zmiana temperatury substancji w zależności od dostarczonego ciepł...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2546
2010-11-15
Temperatura topnienia amidów
Temperatura topnienia amidów

Symulacja, w której należy wyznaczyć temperaturę topnienia wybranego amidu oraz stwierdzić, której a...

1485
2010-11-15
Czujnik temperatury
Czujnik temperatury

Zapoznanie uczniów z pojęciem temperatury. Rozszerzalność cieplna.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Przyroda
3575
2013-11-26
Wykorzystanie rozszerzalności cieplnej
Wykorzystanie rozszerzalności cieplnej

Zapoznanie uczniów z pojęciem temperatury. Rozszerzalność cieplna.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Przyroda
3299
2013-11-26
Jak działa termometr
Jak działa termometr

Zapoznanie uczniów z pojęciem temperatury. Rozszerzalność cieplna.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Przyroda
4742
2013-11-26
Pogoda na świecie
Pogoda na świecie

Przypomnienie wiadomości o pogodzie i jej składnikach. Nauka czytania map pogodowych pod ką...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
4105
2013-11-23