A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

424 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""grupa""


Wodorotlenki
Wodorotlenki

Zapoznanie uczniów z wodorotlenkami.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
5596
2013-11-26
Redukcja butan-2-onu
Redukcja butan-2-onu

Animacja przedstawia reakcję redukcji butan-2-onu, prowadzącą do redukcji grupy karbonylowej. Produk...

2033
2010-11-15
Redukcja 2-metylopentanalu
Redukcja 2-metylopentanalu

Animacja przedstawia reakcję redukcji 2-metylopentanalu, prowadzącą do redukcji grupy karbonylowej. ...

1483
2010-11-15
Porządek jak na Olimpie. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia
Porządek jak na Olimpie. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia

Uczniowie zdobywają wiadomości dotyczące grupy podmiotu i grupy orzeczenia. Uczą się je wskazywać, t...

5912
2010-11-15
Nazewnictwo kwasów, w których grupa karboksylowa związana jest z pierścieniem
Nazewnictwo kwasów, w których grupa karboksylowa związana jest z pierścieniem

Animacja pokazuje, w jaki sposób tworzy się nazwy kwasów, w których grupa karboksylowa związana jest...

1831
2010-11-15
Model 3D aminokwasu
Model 3D aminokwasu

Ilustracja przedstawia model 3D aminokwasu.

1934
2010-11-15
Substytucja nukleofilowa
Substytucja nukleofilowa

Animacja omawia proces substytucji nukleofilowej.

1299
2010-11-15
Dalsza alkilacja amin
Dalsza alkilacja amin

Animacja przedstawia reakcję dalszej alkilacji amin, powstałych podczas reakcji alkilowania amoniaku...

1562
2010-11-15
Aminokwasy – dwufunkcyjne pochodne węglowodorów
Aminokwasy – dwufunkcyjne pochodne węglowodorów

Karty pracy ucznia do scenariusza lekcji opartej na doświadczeniach.

3863
2010-11-15
Struktura łańcucha peptydowego
Struktura łańcucha peptydowego

Animacja przedstawia budowę strukturalną łańcucha peptydowego.

1923
2010-11-15
Tworzenie peptydu
Tworzenie peptydu

Animacja przedstawia tworzenie peptydu przy pomocy wiązania peptydowego.

2157
2010-11-15
Wodorotlenek miedzi (II)
Wodorotlenek miedzi (II)

Ilustracja przedstawia wodorotlenek miedzi (II).

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Chemia
4076
2010-11-15