A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

80 zasobów

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania ""drama""


Wagary. Ćwiczenie umiejętności mówienia
Wagary. Ćwiczenie umiejętności mówienia "nie" w trudnych sytuacjach

Scenariusz lekcji dla uczniów z lekką niepełnosprawnością umysłową. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą u...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
2989
2010-11-15
Mądrej głowie dość dwie słowie — frazeologia i my.
Mądrej głowie dość dwie słowie — frazeologia i my.

Uczniowie zapoznają się z terminem „związek frazeologiczny”, poznają kilka popularnych frazeologizmó...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
3968
2010-11-15
Zwracam się z uprzejmą prośbą… — redagowanie podania
Zwracam się z uprzejmą prośbą… — redagowanie podania

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z zasadami pisania tzw. pism użytkowych....

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
8772
2010-11-15
Mój przyjaciel stres
Mój przyjaciel stres

Scenariusz zajęć rozwijających umiejętność radzenia sobie ze stresogennymi sytuacjami. Uczniowie pog...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wychowanie fizyczne, Wiedza o społeczeństwie
7403
2015-05-12
Wolnym bądź!
Wolnym bądź!

Scenariusz zajęć poświęconych tematowi wolności, których celem jest kształtowanie zachowań empatyczn...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Wiedza o społeczeństwie
5136
2015-02-19
Polubić siebie, czyli dlaczego ważny jest pozytywny obraz własnej osoby i ciała
Polubić siebie, czyli dlaczego ważny jest pozytywny obraz własnej osoby i ciała

Scenariusz zajęć poruszających tematykę budowania samoświadomości i samoakceptacji. Uczniowie inscen...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
8703
2015-05-12
Pomyśl, jaki będzie skutek
Pomyśl, jaki będzie skutek

Scenariusz zajęć rozwijający umiejętność podejmowania decyzji i przewidywania konsekwecji własnych z...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
3687
2015-05-12
O presji bez presji
O presji bez presji

Scenariusz zajęć rozwijających umiejętność radzenia sobie z presją, kształtujących zachowania aserty...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wychowanie fizyczne, Wiedza o społeczeństwie
8248
2015-05-12
Święto Pieczonego Ziemniaka
Święto Pieczonego Ziemniaka

Uczniowie omawiają przygotowanie Święta Pieczonego Ziemniaka. Ważą ziemniaki za pomocą odważników. U...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza
7885
2010-11-15
Opiekujemy się zwierzętami
Opiekujemy się zwierzętami

Uczniowie nazywają i rozróżniają zwierzęta hodowane przez człowieka. Utrwalają pojęcie rzeczownika p...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza
7222
2010-11-15
Mój robot
Mój robot

Uczniowie opisują robota. Omawiają budowę i zastosowanie komputera w życiu człowieka. Tworzą przymio...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja polonistyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Informatyka
6164
2010-11-15
Analiza konsekwencji
Analiza konsekwencji

Karta pracy zawiera zadanie polegające na rozwiązaniu wybranego problemu metodą drzewa decyzyjnego. ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
3743
2015-05-12