ZalogujZarejestruj

80 zasobów Wyniki wyszukiwania ""drama""

Zawęź wyniki

Tolerancja i nietolerancja
13326
2010-11-15
Tolerancja i nietolerancja
Scenariusz lekcji godziny wychowawczej mającej na celu zapoznanie uczniów ze znaczeniem pojęć: tolerancja i nietolerancja
O!-presyjne sytuacje
5997
2015-05-12
O!-presyjne sytuacje
Karta pracy, służąca do pracy w grupach, ma pięć wersji o tym samym poziomie trudności – każdy zespół otrzymuje inny wariant karty. Zadaniem uczniów jest przygotowanie etiud egzemplifikujących wskazany rodzaj presji w sytuacji podr&oac...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wychowanie fizyczne, Wiedza o społeczeństwie
Rozumiem, co czujesz…
4048
2015-05-12
Rozumiem, co czujesz…
Scenariusz zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne i zdolność do empatii. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat wagi empatii w relacjach międzyludzkich, ćwiczą rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych i innych osób, a także ...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szukając sensów ukrytych, czyli detektywi na tropie. O czytaniu ze zrozumieniem.
4029
2010-11-15
Szukając sensów ukrytych, czyli detektywi na tropie. O czytaniu ze zrozumieniem.
Ćwiczenia dotyczą kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. Dzieci pracują na tekście kolegi, co czyni pracę atrakcyjniejszą.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Pani Jesień- złota i piękna czy deszczowa i smutna?
5834
2010-11-15
Pani Jesień- złota i piękna czy deszczowa i smutna?
Podczas zajęć dzieci wykonują różne ćwiczenia. Bawiąc się, doskonalą słuch, spostrzegawczość, rozwijają wyobraźnię. Mówią o jesieni i przygotowaniach do zimy.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza
 Spotkanie z mamą
4032
2015-05-12
Spotkanie z mamą
Karta pracy zawiera opis scenki pantomimicznej do odegrania przez dwie pary uczniów. Karta ma dwie wersje o tym samym poziomie trudności.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
List, wiersz czy przesłanie? Problematyka utworu „List do ludożerców” Tadeusza Różewicza
6598
2010-11-15
List, wiersz czy przesłanie? Problematyka utworu „List do ludożerców” Tadeusza Różewicza
Lekcja jest poświęcona interpretacji „Listu do ludożerców” Tadeusza Różewicza. Uczniowie analizują wiersz w kontekście przesłania, jakie niesie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Bale w karnawale
8724
2010-11-15
Bale w karnawale
Celem lekcji jest wyjaśnienie uczniom pochodzenia słowa karnawał, przedstawienie tradycji związanych z karnawałem, zarówno dawnych jak i tych, które przetrwałydo dziś.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Teatr w życiu
3278
2010-11-15
Teatr w życiu
W czasie lekcji uczniowie poznają nowe dla nich rodzaje teatrów. Pracują w grupach ze Słownikiem terminów literackich, wypisując na jego podstawie cechy poszczególnych teatrów. Przygotowują dramę.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Ziemia na horyzoncie!
4220
2015-05-12
Ziemia na horyzoncie!
Słuchowisko nawiązujące treścią do historii Krzysztofa Kolumba, stanowiące podstawę do dyskusji o empatii. Czyta Elżbieta Golińska.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Tajemnica szkatułki
5539
2010-11-15
Tajemnica szkatułki
Scenariusz dotyczy wyglądu i zastosowania szkatułki. Uczeń poznaje dwuznak "sz". Dodaje i odejmuje w zakresie od 0 do 8 z wykorzystaniem drzewek matematycznych. Rysuje skarby znalezione w szkatułce.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna, Edukacja polonistyczna
Urszulka Kochanowska w zaświatach
6545
2010-11-15
Urszulka Kochanowska w zaświatach
Scenariusz dotyczy zajęć poświęconych omówieniu wiersza Leśmiana "Urszulka Kochanowska". Uczniowie wizualizują powszechne wyobrażenia o życiu pośmiertnym, następnie ustalają, jaką koncepcję Nieba stworzył poeta, dokonują porównania...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski
Szukaj poza portalem: